Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały NrII/10/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 08 grudnia 2014 roku 17 grudzień 2014 1624
Uchwała Nr III/21/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia planu finansowego tych wydatków 17 grudzień 2014 1413
Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2015 rok 17 grudzień 2014 1530
Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski 17 grudzień 2014 1629
Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie dopłat dla odbiorców wody w gminie Chełm Śląski 17 grudzień 2014 1634
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych tafyf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski 17 grudzień 2014 1413
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 17 grudzień 2014 1367
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 17 grudzień 2014 1327
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie budżetu gminy na 2015 rok 17 grudzień 2014 1731
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2027 17 grudzień 2014 1559
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030 17 grudzień 2014 1464
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2014 rok 17 grudzień 2014 1482
Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 15 grudzień 2014 1681
Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 15 grudzień 2014 1583
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy 15 grudzień 2014 1636
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 15 grudzień 2014 1501
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 15 grudzień 2014 1466
Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy 15 grudzień 2014 1586
Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 15 grudzień 2014 1654
Uchwała Nr 1/3/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełm Śląski 04 grudzień 2014 1603
Uchwała Nr 1/2/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chełm Śląski 04 grudzień 2014 1749
Uchwała Nr 1/1/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Chełm Śląski 04 grudzień 2014 1557
Uchwała nr XLIV/266/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Chełm Śląski 29 październik 2014 1233
Uchwała nr XLIV/265/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 29 październik 2014 1636
Uchwała nr XLIV/264/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 października 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. 29 październik 2014 1551

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.