Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XXXVI/217/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko - Lędzińskiemu na realizację zadania wspierania osób niepełnosprawnych 28 styczeń 2014 696
Uchwała Nr XXXVI/216/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania pn " Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmoe Śląskim w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej" 28 styczeń 2014 716
Uchwała nr XL/245/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania skargi do Wojeeódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Chełm Śląski nr XXXVI/218/2014 r 11 czerwiec 2014 800
Uchwała nr XL/244/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2013 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 11 czerwiec 2014 776
Uchwała nr XL/243/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim 11 czerwiec 2014 871
Uchwała nr XL/241/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absoloutorium Wójtowi Gminy 11 czerwiec 2014 932
Uchwała nr XL/240/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniia budżetu gminy Chełm Śląski za 2013 rok 11 czerwiec 2014 874
Uchwała nr XL/242/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim 11 czerwiec 2014 810
Uchwała nr XXXIX/239/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania pn " termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 28 maj 2014 750
Uchwała nr XXXIX/238/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chełmie Śląskim z Gminnym Przeszkolem Nr 2 w Chełmie Śląskim w Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chełmie Śląskim 28 maj 2014 790
Uchwała nr XXXIX/237/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Chełmskiej, Górnośląskiej i Zakole 28 maj 2014 808
Uchwała Nr XXXIX/236/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śłąski na lata 2014-2030 28 maj 2014 904
Uchwała Nr XXXIX/235/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 215 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śłąski na 2014 rok 28 maj 2014 827
Uchwała Nr XXXVIII/234/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału MPGOiEO MASTER Spółki z o.o. 22 kwiecień 2014 854
Uchwała Nr XXXVII/233/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski 03 kwiecień 2014 690
Uchwała Nr XXXVII/232/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia " Aktualizacji Programu ograniczania niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski" 03 kwiecień 2014 891
Uchwała Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 03 kwiecień 2014 637
Uchwała Nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci prodkuktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim progr 03 kwiecień 2014 801
Uchwała Nr XXXVII/229/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatniempomocy w zakresie dożywiania w formie śwadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 03 kwiecień 2014 705
Uchwała Nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie powołania przy Samodzielnym Publicznnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląski 03 kwiecień 2014 754
Uchwała Nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/127/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Chełm Śląski na stałe obwody głosowania 03 kwiecień 2014 772
Uchwała Nr XXXVII/226/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/206/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze 03 kwiecień 2014 836
Uchwała Nr XXXVII/225/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko Lędzińskiemu na wdrożenie projektu pn : "System Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego ( Geoportal)" 03 kwiecień 2014 960
Uchwała Nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu 03 kwiecień 2014 2059
Uchwała Nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zudzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy 03 kwiecień 2014 1048

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.