Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty oraz Kultury i Sportu 11 grudzień 2006 1672
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy. 11 grudzień 2006 1688
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 11 grudzień 2006 1719
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Komunikacji i Łączności 11 grudzień 2006 1791
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 11 grudzień 2006 1725
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy. 11 grudzień 2006 1669
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 11 grudzień 2006 1666
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 rok 11 grudzień 2006 1845
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok 11 grudzień 2006 1640
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2007 rok 11 grudzień 2006 1577
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Komunikacji i Łączności 11 grudzień 2006 1675
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Chełmie Śląskim. 30 listopad 2006 1583
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Chełmie Śląskim. 30 listopad 2006 1746
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację inwestycji pn: ,,Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 934 w Chełmie Śląskim” 03 listopad 2006 2138
W sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok 03 listopad 2006 1656
w sprawie zmiany uchwały NrXXVIII/153/2005 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski. 04 październik 2006 1312
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.,, Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 18”. 04 październik 2006 1403
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.,, Modernizacja źródła ciepła i wewnętrznej instalacji c.o. oraz docieplenie ścian zewnętrznych z uni 04 październik 2006 1367
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 rok 04 październik 2006 1609
W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. - Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego. 04 październik 2006 1582
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 04 październik 2006 1379
W sprawie określenia na rok 2007 liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 04 październik 2006 1601
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy 29 sierpień 2006 1698
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych, zasiłków okresowych z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia 29 sierpień 2006 1224
w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełm Śląski. 29 sierpień 2006 1638

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.