Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady gminy Chełm Śląski 20 grudzień 2011 1765
W sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilichowice oraz zmiany Statutu Związku 20 grudzień 2011 1780
W sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku 20 grudzień 2011 1760
W sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Profilowanego w Chełmie Śląskim, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie Śląskim, Technikum Uzupełniającego w Chełmie Śląskim 20 grudzień 2011 1797
W sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 20 grudzień 2011 1741
W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2012rok 20 grudzień 2011 1834
W sprawie dopłat dla odbiorców wody w gminie Chełm Śląski 20 grudzień 2011 1815
W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Chełm Śląski 20 grudzień 2011 1963
W sprawie budżetu na 2012rok 20 grudzień 2011 2675
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2012- 2017 20 grudzień 2011 1764
W sprawie wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem 2011 roku 20 grudzień 2011 1845
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2011-2017 20 grudzień 2011 1718
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI 20 grudzień 2011 1874
W sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski 08 grudzień 2011 1799
W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 08 grudzień 2011 1766
W sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski 08 grudzień 2011 1401
W sprawie zmiany uchwału nr III/16/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenai watunków i trybu przyznawania, pozbawainia oraz wysokości stypendiów sportowych 08 grudzień 2011 1685
W sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach Zagłoby,Wiosennej, Techników, Śląskiej i Chełmskiej 08 grudzień 2011 1644
W sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim 08 grudzień 2011 1755
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok 08 grudzień 2011 1780
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2012 rok 08 grudzień 2011 1747
W sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawej nr 1 im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim na udział jako partnera w realizacji projektu w ramachc Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 04 październik 2011 1725
W sprawie podjęcia działań zabezpieczających Gminę Chełm Śląski przed powodzią 04 październik 2011 1721
W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mysłowicach i Sądu Okręgowego w Katowicach 04 październik 2011 1847
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego 04 październik 2011 1791

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.