Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr LV/278/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chełm Śląski Nr LIV/265/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 13 luty 2023 40
Uchwała Nr LV/277/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 13 luty 2023 30
Uchwała Nr LIV/275/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Chełm Śląski 01 luty 2023 63
Uchwała Nr LIV/274/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski 01 luty 2023 48
Uchwała Nr LIV/273/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01 luty 2023 56
Uchwała Nr LIV/271/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018r., poz.1007) 01 luty 2023 50
Uchwała Nr LIV/270/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 01 luty 2023 50
Uchwała Nr LIV/269/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe 01 luty 2023 50
Uchwała Nr LIV/265/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 01 luty 2023 48
Uchwała Nr LIII/263/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 16 styczeń 2023 61
Uchwała Nr LI/258/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski 03 styczeń 2023 78
Uchwała Nr LI/257/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 03 styczeń 2023 64
Uchwała Nr LI/255/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/242/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1.12.2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 03 styczeń 2023 65
Uchwała Nr LI/253/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 03 styczeń 2023 73
Uchwała Nr LI/252/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok 03 styczeń 2023 77
Uchwała Nr L/250/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe 08 grudzień 2022 91
Uchwała Nr L/248/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/108/2020 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 08 grudzień 2022 100
Uchwała Nr L/247/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Chełm Śląski na lata 2022-2026 08 grudzień 2022 93
Uchwała Nr L/244/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 08 grudzień 2022 94
Uchwała Nr L/243/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 08 grudzień 2022 123
Uchwała Nr L/242/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 08 grudzień 2022 136
Uchwała Nr XLIX/241/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 23 listopad 2022 92
Uchwała Nr XLVIII/238/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Wiosennej na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 934 ul. Chełmska do drogi powiatowej ul. Techników do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Chełm Śląski 31 październik 2022 83
Uchwała Nr XLVIII/235/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 31 październik 2022 95
Uchwała Nr XLVII/234/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chełmie Śląskim 04 październik 2022 115

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.