Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XLII/212/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Chełm Śląski na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 05 maj 2022 40
Uchwała Nr XLII/208/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 05 maj 2022 35
Uchwała Nr XLI/206/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2022 roku 06 kwiecień 2022 48
Uchwała Nr XLI/204/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim 06 kwiecień 2022 52
Uchwała Nr XLI/202/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 06 kwiecień 2022 52
Uchwała Nr XL/200/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 01 marzec 2022 76
Uchwała Nr XXXIX/197/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 02 luty 2022 80
Uchwała Nr XXXIX/195/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 02 luty 2022 82
Uchwała Nr XXXVIII/194/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 23 grudzień 2021 121
Uchwała Nr XXXVIII/191/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok 23 grudzień 2021 115
Uchwała Nr XXXVII/189/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 14 grudzień 2021 121
Uchwała Nr XXXVII/188/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 grudzień 2021 124
Uchwała Nr XXXVII/186/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 14 grudzień 2021 140
Uchwała Nr XXXVII/185/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 14 grudzień 2021 168
Uchwała Nr XXXVII/183/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 14 grudzień 2021 128
Uchwała Nr XXXV/178/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 20 październik 2021 165
Uchwała Nr XXXIV/174/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Chełmską, Sadową, Wołodyjowskiego, Śląską - część B 11 październik 2021 155
Uchwała Nr XXXIV/173/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego, Skalną, Gamrot i granicą Gminy - część B 11 październik 2021 176
Uchwała Nr XXXIV/172/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego, Skalną, Gamrot i granicą Gminy - część A 11 październik 2021 200
Uchwała Nr XXXIV/170/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 11 październik 2021 242
Uchwała Nr XXXIII/169/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chełm Śląski na rok szkolny 2021/2022 02 wrzesień 2021 202
Uchwała Nr XXXIII/167/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 02 wrzesień 2021 189
Uchwała Nr XXXII/165/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 07 lipiec 2021 226
Uchwała Nr XXX/158/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełm Śląski 02 czerwiec 2021 264
Uchwała Nr XXX/157/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 02 czerwiec 2021 205

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.