Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XLIX/241/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 23 listopad 2022 7
Uchwała Nr XLVIII/238/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Wiosennej na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 934 ul. Chełmska do drogi powiatowej ul. Techników do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Chełm Śląski 31 październik 2022 12
Uchwała Nr XLVIII/235/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 31 październik 2022 12
Uchwała Nr XLVII/234/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chełmie Śląskim 04 październik 2022 31
Uchwała Nr XLVII/233/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/229/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 04 październik 2022 34
Uchwała Nr XLVII/231/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 04 październik 2022 30
Uchwała Nr XLVI/229/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 19 wrzesień 2022 46
Uchwała Nr XLV/227/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/260/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola oraz dla nauczycieli którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski 24 sierpień 2022 59
Uchwała Nr XLV/226/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 24 sierpień 2022 61
Uchwała Nr XLIV/223/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chełm Śląski na rok szkolny 2022/2023 28 lipiec 2022 80
Uchwała Nr XLIV/222/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 28 lipiec 2022 69
Uchwała Nr XLIII/219/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w statucie SP ZOZ w Chełmie Śląskim 05 lipiec 2022 170
Uchwała Nr XLIII/217/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 05 lipiec 2022 98
Uchwała Nr XLII/212/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Chełm Śląski na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 05 maj 2022 135
Uchwała Nr XLII/208/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 05 maj 2022 116
Uchwała Nr XLI/206/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2022 roku 06 kwiecień 2022 139
Uchwała Nr XLI/204/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim 06 kwiecień 2022 131
Uchwała Nr XLI/202/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 06 kwiecień 2022 139
Uchwała Nr XL/200/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 01 marzec 2022 169
Uchwała Nr XXXIX/197/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 02 luty 2022 161
Uchwała Nr XXXIX/195/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 02 luty 2022 166
Uchwała Nr XXXVIII/194/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 23 grudzień 2021 198
Uchwała Nr XXXVIII/191/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok 23 grudzień 2021 179
Uchwała Nr XXXVII/189/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 14 grudzień 2021 206
Uchwała Nr XXXVII/188/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 grudzień 2021 195

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.