Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr LXII/311/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 18 wrzesień 2023 8
Uchwała Nr LXI/308/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 29 sierpień 2023 26
Uchwała Nr LX/305/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełm Śląski 02 sierpień 2023 36
Uchwała Nr LX/302/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 02 sierpień 2023 37
Uchwała Nr LIX/298/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 13 lipiec 2023 57
Uchwała Nr LVIII/291/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 06 czerwiec 2023 87
Uchwała Nr LVII/286/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 28 kwiecień 2023 139
Uchwała Nr LVI/283/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2023 roku 04 kwiecień 2023 145
Uchwała Nr LVI/282/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Chełm Śląski 04 kwiecień 2023 134
Uchwała Nr LVI/279/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 04 kwiecień 2023 135
Uchwała Nr LV/278/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chełm Śląski Nr LIV/265/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 13 luty 2023 155
Uchwała Nr LV/277/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 13 luty 2023 167
Uchwała Nr LIV/275/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Chełm Śląski 01 luty 2023 185
Uchwała Nr LIV/274/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski 01 luty 2023 160
Uchwała Nr LIV/273/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01 luty 2023 174
Uchwała Nr LIV/271/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018r., poz.1007) 01 luty 2023 169
Uchwała Nr LIV/270/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 01 luty 2023 163
Uchwała Nr LIV/269/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe 01 luty 2023 168
Uchwała Nr LIV/265/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 01 luty 2023 177
Uchwała Nr LIII/263/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 16 styczeń 2023 196
Uchwała Nr LI/258/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski 03 styczeń 2023 191
Uchwała Nr LI/257/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 03 styczeń 2023 169
Uchwała Nr LI/255/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/242/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1.12.2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 03 styczeń 2023 177
Uchwała Nr LI/253/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 03 styczeń 2023 192
Uchwała Nr LI/252/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok 03 styczeń 2023 191

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.