Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XXXVIII/194/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 23 grudzień 2021 31
Uchwała Nr XXXVIII/191/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok 23 grudzień 2021 28
Uchwała Nr XXXVII/189/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 14 grudzień 2021 35
Uchwała Nr XXXVII/188/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 grudzień 2021 31
Uchwała Nr XXXVII/186/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 14 grudzień 2021 40
Uchwała Nr XXXVII/185/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 14 grudzień 2021 48
Uchwała Nr XXXVII/183/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 14 grudzień 2021 32
Uchwała Nr XXXV/178/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 20 październik 2021 74
Uchwała Nr XXXIV/174/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Chełmską, Sadową, Wołodyjowskiego, Śląską - część B 11 październik 2021 75
Uchwała Nr XXXIV/173/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego, Skalną, Gamrot i granicą Gminy - część B 11 październik 2021 80
Uchwała Nr XXXIV/172/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego, Skalną, Gamrot i granicą Gminy - część A 11 październik 2021 92
Uchwała Nr XXXIV/170/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 11 październik 2021 84
Uchwała Nr XXXIII/169/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chełm Śląski na rok szkolny 2021/2022 02 wrzesień 2021 106
Uchwała Nr XXXIII/167/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 02 wrzesień 2021 97
Uchwała Nr XXXII/165/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 07 lipiec 2021 144
Uchwała Nr XXX/158/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełm Śląski 02 czerwiec 2021 171
Uchwała Nr XXX/157/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 02 czerwiec 2021 117
Uchwała Nr XXX/156/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 02 czerwiec 2021 118
Uchwała Nr XXX/154/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 02 czerwiec 2021 147
Uchwała Nr XXIX/153/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2021 roku 01 kwiecień 2021 177
Uchwała Nr XXIX/151/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 r. 01 kwiecień 2021 184
Uchwała Nr XXVIII/150/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 08 marzec 2021 191
Uchwała Nr XXVIII/149/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Chełm Śląski 08 marzec 2021 164
Uchwała Nr XXVIII/148/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 08 marzec 2021 191
Uchwała Nr XXVIII/147/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19 08 marzec 2021 171

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.