Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XIV/62/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski 02 grudzień 2019 286
Uchwała Nr XIII/59/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 12 listopad 2019 310
Uchwała Nr XII/57/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 01 październik 2019 369
Uchwała Nr XII/55/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 01 październik 2019 332
Uchwała Nr XI/52/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim 05 wrzesień 2019 376
Uchwała Nr X/50/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 16 lipiec 2019 354
Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 28 czerwiec 2019 381
Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 28 czerwiec 2019 333
Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski 28 czerwiec 2019 385
Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad kwalifikowania i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowanego w latach 2019-2027 04 czerwiec 2019 367
Uchwała Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 04 czerwiec 2019 396
Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 18 marzec 2019 428
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 05 luty 2019 447
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełm Śląski 05 luty 2019 427
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniegi programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r.,poz.1007) 02 styczeń 2019 424
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 02 styczeń 2019 408
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok 02 styczeń 2019 431
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok 02 styczeń 2019 453
Uchwała Nr XLIX/269/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok 23 październik 2018 457
Uchwała Nr XLVIII/268/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Chełmskiej, Gamrot oraz Skalnej - część A 27 wrzesień 2018 450
Uchwała Nr XLVIII/267/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Kolberga, Wiosenna, Techników 27 wrzesień 2018 447
Uchwała Nr XLVIII/264/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok 27 wrzesień 2018 458
Uchwała Nr XLVII/263/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/253/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Chełm Śląski 28 sierpień 2018 430
Uchwała Nr XLVII/260/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola oraz dla nauczycieli którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski 28 sierpień 2018 411
Uchwała Nr XLVII/258/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chełm Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 28 sierpień 2018 427

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.