Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścieciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 06 grudzień 2016 595
Uchwała Nr XXIII/131/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścieciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 06 grudzień 2016 550
Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok 06 grudzień 2016 633
Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi 03 listopad 2016 505
Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Chełm Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Chełm ŚLąski polegajacych na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 03 listopad 2016 564
Uchwała Nr XXII/123/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok 03 listopad 2016 722
Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela za pomocą środków komunikacji elektronicznej 04 październik 2016 534
Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi 04 październik 2016 610
Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomiści i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 04 październik 2016 545
Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok 04 październik 2016 644
Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski 07 wrzesień 2016 787
Uchwała Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasenta 20 lipiec 2016 585
Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Chełm Śląski 30 czerwiec 2016 729
Uchwała Nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Chełm Śląski 30 czerwiec 2016 676
Uchwała Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok 01 czerwiec 2016 757
Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Chełm Ślaski z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy pod przebudowę gazociągu relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń na obszarze pomiędzy ul. Górnośląską, a rzeką Przemszą (2) 08 marzec 2016 698
Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok (2) 08 marzec 2016 785
Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2012 r (2) 22 grudzień 2015 754
Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok (2) 22 grudzień 2015 770
Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 GRUDNIA 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok (2) 22 grudzień 2015 732
Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (2) 26 listopad 2015 1130
Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za goispodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (2) 26 listopad 2015 713
Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i portządku na terenie Gminy Chełm Śląski 26 listopad 2015 910
Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie w określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schrobnisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Chełm Śląski (2) 26 listopad 2015 771
Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok (2) 18 grudzień 2015 829

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.