Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok 05 kwiecień 2017 809
Uchwała Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 28 luty 2017 767
Uchwała Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 28 luty 2017 681
Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski z późn zm. 01 luty 2017 799
Uchwała Nr XXV/157/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01 luty 2017 894
Uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01 luty 2017 755
Uchwała Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski 01 luty 2017 750
Uchwała Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski 29 grudzień 2016 721
Uchwała Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasenta 29 grudzień 2016 696
Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok 29 grudzień 2016 902
Uchwała Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok 29 grudzień 2016 865
Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 06 grudzień 2016 847
Uchwała Nr XXIII/134/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 06 grudzień 2016 1030
Uchwała Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścieciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 06 grudzień 2016 833
Uchwała Nr XXIII/131/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścieciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 06 grudzień 2016 767
Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok 06 grudzień 2016 893
Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi 03 listopad 2016 726
Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Chełm Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Chełm ŚLąski polegajacych na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 03 listopad 2016 807
Uchwała Nr XXII/123/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok 03 listopad 2016 975
Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela za pomocą środków komunikacji elektronicznej 04 październik 2016 767
Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi 04 październik 2016 857
Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomiści i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 04 październik 2016 769
Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok 04 październik 2016 886
Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski 07 wrzesień 2016 1029
Uchwała Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasenta 20 lipiec 2016 805

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.