Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego z komunalizacji mienia Skarbu Państwa, w skład którego wchodzi działka stanowiąca drogę, położoną na terenie Gminy Chełm Śląski

Wójt Gminy Chełm Śląski informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 z późn. zmianami), że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 20 lipca 2021r do dnia 20 sierpnia 2021r protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomość położoną na terenie gminy Chełm Śląski, podlegającą komunalizacji na wniosek Gminy Chełm Śląski. Protokół wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chełmie Śląskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chełm Śląski - bip.chelmsl.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gminnej Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2,  telefon 32 225 75 03 wewn. 35 w godzinach pracy urzędu.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w okresie wyłożenia w Wydziale Gospodarki Gminnej, ul. Konarskiego 2,  pokój 307 w godzinach pracy urzędu.

PROTOKÓŁ INWENTARYZACYJNY NR 1/2021


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.