Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XXII/108/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 04 sierpień 2020 104
Uchwała Nr XXII/107/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 04 sierpień 2020 114
Uchwała Nr XXII/105/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2020 rok 04 sierpień 2020 113
Uchwała Nr XX/100/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zasad kwalifikowania i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowanego w latach 2019-2027. 28 maj 2020 157
Uchwała Nr XX/99/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Chełmską, Sadową, Wołodyjowskiego, Śląską - część A 28 maj 2020 206
Uchwała Nr XX/98/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Czerniny i granicą Gminy 28 maj 2020 205
Uchwała Nr XX/97/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Rolniczą i granicą Gminy - część A 28 maj 2020 200
Uchwała Nr XX/96/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2020 rok 28 maj 2020 174
Uchwała Nr XIX/94/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/92/2020 Rady Gminy Chełm Ślaski z dnia 29 kwietnia 2020 roku 08 maj 2020 171
Uchwała Nr XIX/93/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały XVIII/91/2020 Rady Gminy Chełm Ślaski z dnia 29 kwietnia 2020 roku 08 maj 2020 164
Uchwała Nr XVIII/92/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 07 maj 2020 171
Uchwała Nr XVIII/91/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19 07 maj 2020 174
Uchwała Nr XVIII/88/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2020 rok 07 maj 2020 171
Uchwała Nr XVII/87/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2020 roku 03 kwiecień 2020 176
Uchwała Nr XVII/85/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Chełm Śląski za pomocą innego instrumentu płatniczego 03 kwiecień 2020 186
Uchwała Nr XVII/83/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian budżeu gminy Chełm Śląski na 2020 rok 03 kwiecień 2020 183
Uchwała Nr XVI/82/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Chełm Śląski 04 luty 2020 225
Uchwała Nr XVI/78/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2020 rok 04 luty 2020 231
Uchwała Nr XV/74/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 31 grudzień 2019 257
Uchwała Nr XV/73/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprwie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chełm Śląski na rok szkolny 2019/2020 31 grudzień 2019 272
Uchwała Nr XV/72/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprwie budżetu gminy na 2020 rok 31 grudzień 2019 290
Uchwała Nr XV/69/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprwie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 31 grudzień 2019 251
Uchwała Nr XIV/67/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim 02 grudzień 2019 287
Uchwała Nr XIV/65/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 02 grudzień 2019 426
Uchwała Nr XIV/64/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chełm Śląski Nr XIII/59/2019 z dnia 30 października 2019r. 02 grudzień 2019 307

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.