Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XVI/82/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Chełm Śląski 04 luty 2020 40
Uchwała Nr XVI/78/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2020 rok 04 luty 2020 35
Uchwała Nr XV/74/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 31 grudzień 2019 76
Uchwała Nr XV/73/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprwie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chełm Śląski na rok szkolny 2019/2020 31 grudzień 2019 89
Uchwała Nr XV/72/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprwie budżetu gminy na 2020 rok 31 grudzień 2019 80
Uchwała Nr XV/69/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprwie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 31 grudzień 2019 73
Uchwała Nr XIV/67/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim 02 grudzień 2019 109
Uchwała Nr XIV/65/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 02 grudzień 2019 123
Uchwała Nr XIV/64/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chełm Śląski Nr XIII/59/2019 z dnia 30 października 2019r. 02 grudzień 2019 120
Uchwała Nr XIV/62/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski 02 grudzień 2019 111
Uchwała Nr XIII/59/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 12 listopad 2019 121
Uchwała Nr XII/57/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 01 październik 2019 155
Uchwała Nr XII/55/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 01 październik 2019 161
Uchwała Nr XI/52/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim 05 wrzesień 2019 171
Uchwała Nr X/50/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 16 lipiec 2019 193
Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 28 czerwiec 2019 209
Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 28 czerwiec 2019 175
Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski 28 czerwiec 2019 198
Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad kwalifikowania i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowanego w latach 2019-2027 04 czerwiec 2019 199
Uchwała Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 04 czerwiec 2019 228
Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 18 marzec 2019 267
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok 05 luty 2019 282
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełm Śląski 05 luty 2019 276
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniegi programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r.,poz.1007) 02 styczeń 2019 270
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 02 styczeń 2019 271

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.