Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XLVII/234/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chełmie Śląskim 04 październik 2022 2
Uchwała Nr XLVII/233/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/229/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 04 październik 2022 1
Uchwała Nr XLVII/231/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 04 październik 2022 1
Uchwała Nr XLVI/229/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 19 wrzesień 2022 14
Uchwała Nr XLV/227/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/260/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola oraz dla nauczycieli którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski 24 sierpień 2022 29
Uchwała Nr XLV/226/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 24 sierpień 2022 34
Uchwała Nr XLIV/223/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chełm Śląski na rok szkolny 2022/2023 28 lipiec 2022 47
Uchwała Nr XLIV/222/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 28 lipiec 2022 40
Uchwała Nr XLIII/219/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w statucie SP ZOZ w Chełmie Śląskim 05 lipiec 2022 114
Uchwała Nr XLIII/217/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 05 lipiec 2022 59
Uchwała Nr XLII/212/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Chełm Śląski na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 05 maj 2022 98
Uchwała Nr XLII/208/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 05 maj 2022 87
Uchwała Nr XLI/206/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2022 roku 06 kwiecień 2022 100
Uchwała Nr XLI/204/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim 06 kwiecień 2022 102
Uchwała Nr XLI/202/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 06 kwiecień 2022 106
Uchwała Nr XL/200/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 01 marzec 2022 133
Uchwała Nr XXXIX/197/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 02 luty 2022 132
Uchwała Nr XXXIX/195/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 02 luty 2022 136
Uchwała Nr XXXVIII/194/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 23 grudzień 2021 167
Uchwała Nr XXXVIII/191/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok 23 grudzień 2021 155
Uchwała Nr XXXVII/189/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 14 grudzień 2021 173
Uchwała Nr XXXVII/188/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 grudzień 2021 165
Uchwała Nr XXXVII/186/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 14 grudzień 2021 182
Uchwała Nr XXXVII/185/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 14 grudzień 2021 225
Uchwała Nr XXXVII/183/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 14 grudzień 2021 176

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.