Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr XXXVIII/190/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 775
Uchwała Nr XXXVIII/194/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 637
Uchwała Nr XXXVIII/193/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2022 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 497
Uchwała Nr XXXVIII/192/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 498
Uchwała Nr XXXVIII/191/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 544
Uchwała Nr XXXVII/189/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Katarzyna Rembierz-Paruzel 577
Uchwała Nr XXXVII/188/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Katarzyna Rembierz-Paruzel 516
Uchwała Nr XXXVII/187/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 450
Uchwała Nr XXXVII/186/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Katarzyna Rembierz-Paruzel 526
Uchwała Nr XXXVII/185/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Katarzyna Rembierz-Paruzel 576

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.