Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Chełmie Śląskim na 2006 rok. 19 grudzień 2005 1503
w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chełmie Śląskim na 2006 rok. 19 grudzień 2005 1591
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/161/2005 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie dofinansowania inwestycji związanych z budową indywidualnej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. 19 grudzień 2005 1282
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Chełm Śląski. 19 grudzień 2005 1647
w sprawie : Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 19 grudzień 2005 1455
w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 19 grudzień 2005 1747
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok 19 grudzień 2005 1484
w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2005 rok 19 grudzień 2005 1501
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 19 grudzień 2005 1567
Uchwała nr XXXIV/180/2005 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok. 19 grudzień 2005 1416
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok. 09 grudzień 2005 1395
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 09 grudzień 2005 1432
w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2005 rok 09 grudzień 2005 1671
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/137/04 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. 09 grudzień 2005 1313
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Śląski 12 październik 2005 1387
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/161/2005 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie dofinansowania inwestycji związanych z budową indywidualnej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. 12 październik 2005 1207
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/169/2005 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w ramach przeniesień wydatków miedzy działami. 12 październik 2005 1266
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa chodnika przy ul. Górnośląskiej (DW 780) w Chełmie Śląskim od ul.Karłowicza do ul.Olimpijskiej” w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczośc 12 październik 2005 1063
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Remont ul. Górnośląskiej w Chełmie Śląskim” w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – komponent dotacje inwestycyjne w ramach „Programu łago 12 październik 2005 1123
w sprawie zmiany planu finansowego na 2005 rok przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 31 sierpień 2005 1329
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w ramach przeniesień wydatków między działami. 31 sierpień 2005 1441
w sprawie: procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz sporządzania sprawozdawczości wraz z określeniem rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących tym procedurom 31 sierpień 2005 1259
w sprawie: wniesienia przez Gminę Chełm Śląski udziału do kapitału zakładowego spółki 01 lipiec 2005 1421
w sprawie zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2005 rok w ramach nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. 01 lipiec 2005 1476
w sprawie: zmiany w planie finansowym na 2005 rok przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 01 lipiec 2005 1376

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.