Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr LXVI/340/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023r. Katarzyna Rembierz-Paruzel 108
Uchwała Nr LXVI/339/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2024 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 123
Uchwała Nr LXVI/338/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 Katarzyna Rembierz-Paruzel 143
Uchwała Nr LXVI/337/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881) Katarzyna Rembierz-Paruzel 87
Uchwała Nr LXVI/336/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Katarzyna Rembierz-Paruzel 109
Uchwała Nr LXVI/335/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Katarzyna Rembierz-Paruzel 90
Uchwała Nr LXVI/334/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Katarzyna Rembierz-Paruzel 87
Uchwała Nr LXVI/333/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Żabią i Odrodzenia oraz terenami kolejowymi, część- A Katarzyna Rembierz-Paruzel 112
Uchwała Nr LXVI/332/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełm Śląski na 2024 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 178
Uchwała Nr LXVI/331/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 136

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.