Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr LVI/280/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 181
Uchwała Nr LVI/279/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 180
Uchwała Nr LV/278/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chełm Śląski Nr LIV/265/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 228
Uchwała Nr LV/277/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 192
Uchwała Nr LIV/276/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2023 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 238
Uchwała Nr LIV/275/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Chełm Śląski Katarzyna Rembierz-Paruzel 216
Uchwała Nr LIV/274/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski Katarzyna Rembierz-Paruzel 240
Uchwała Nr LIV/273/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Katarzyna Rembierz-Paruzel 217
Uchwała Nr LIV/272/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełm Śląski” Katarzyna Rembierz-Paruzel 219
Uchwała Nr LIV/271/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018r., poz.1007) Katarzyna Rembierz-Paruzel 201

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.