Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Chełm Śląski. 17 grudzień 2004 1759
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Chełm Śląski. 17 grudzień 2004 1987
w spawie budżetu gminy na 2005 rok. 17 grudzień 2004 1733
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. 17 grudzień 2004 1550
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 17 grudzień 2004 1770
w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 17 grudzień 2004 1979
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok 17 grudzień 2004 1690
w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 17 grudzień 2004 1837
w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 17 grudzień 2004 1736
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 17 grudzień 2004 1587
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 17 grudzień 2004 1803
w sprawie: zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 8.11.2004 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXII/118/2004 Rady Gminy w Chełmie Śląski z dnia 24.09.2004 roku 19 listopad 2004 1492
w sprawie: współfinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 19 listopad 2004 1747
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok 19 listopad 2004 1725
w sprawie: zmiany planu finansowego na 2004 rok przychodów i wydatków środka specjalnego pn. żywienie w przedszkolu 19 listopad 2004 1593
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2005 rok. 19 listopad 2004 1608
w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów 19 listopad 2004 1842
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski 19 listopad 2004 1668
w sprawie wyznaczenia Wójta Gminy Chełm Śląski do Rady Nadzorczej MPGO ,,Master” Sp z o.o. 24 wrzesień 2004 1718
w sprawie przystąpienia Gminy Chełm Śląski do „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”. 24 wrzesień 2004 1605
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXVI/176/2001 z dnia 29 maja 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa. 24 wrzesień 2004 1392
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXXIII/229/2002 z dnia 1 marca 2002r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 24 wrzesień 2004 1567
w sprawie zmiany uchwały nr XX/107/2004 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola. 24 wrzesień 2004 1495
w sprawie przyjęcia zadania powiatowego 24 wrzesień 2004 1708
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 24 wrzesień 2004 1694

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.