Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu 04 październik 2011 945
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Chełm Śląski 04 październik 2011 979
W sprawie zmian w Budżecie Gminy Chełm Śląski na 2011 rok 05 wrzesień 2011 992
W sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników 05 wrzesień 2011 1080
W sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2011Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola 21 lipiec 2011 861
W sprawie zmiany Wiololetniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski 08 lipiec 2011 920
W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmie Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 15 czerwiec 2011 937
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 15 czerwiec 2011 972
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2010 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 15 czerwiec 2011 963
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2010 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim 15 czerwiec 2011 903
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2010 rok Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Chełmie Śląskim 15 czerwiec 2011 987
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełm Śląski 15 czerwiec 2011 867
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 15 czerwiec 2011 914
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2011- 2017 15 czerwiec 2011 874
W sprawie zmian w budżecie Gminy Chełm Śląski na 2011 rok. 15 czerwiec 2011 880
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2011- 2017 15 czerwiec 2011 924
W sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2011 rok 15 czerwiec 2011 872
W sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania scieków dla Gminy Chełm Śląski 26 maj 2011 891
W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski 26 maj 2011 853
W sprawie udzielenia opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola 26 maj 2011 892
W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odnieieniu do osóbz terenu Gminy Chełm Śląski przyjętych do wytrzeźwienia do Izby wytrzeźwień w Tychach 26 maj 2011 735
W sprawie uchylenia uchwały V/29/2011 RAdy Gminy chełm Śląski z dnia 31 marca 2011 w rpawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy na przeprowadzenie profilaktyki 26 maj 2011 872
W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacj zadania pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie chełm Śląski 26 maj 2011 664
W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gminna Spółka Komunalna 26 maj 2011 919
W sprawie zmian w budżecie Gminy Chełm Śląski na 2011 rok 26 maj 2011 1006

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.