Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 rok 29 sierpień 2006 1023
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze. 26 lipiec 2006 754
w spawie: zatwierdzenia taryf dlazbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Chełm Śląski. 26 lipiec 2006 925
w spawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Chełm Śląski. 26 lipiec 2006 896
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. 10 lipiec 2006 791
w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 10 lipiec 2006 876
w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim 10 lipiec 2006 865
W sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Chełm Śląski 10 lipiec 2006 892
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bieruń 10 lipiec 2006 893
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bieruń na wyposażenie nowowybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu w sprzęt kwaterunkowy i techniki policyjnej 06 czerwiec 2006 800
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 rok 06 czerwiec 2006 848
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2005 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim 06 czerwiec 2006 843
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania za 2005 rok Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Chełmie Śląskim 06 czerwiec 2006 818
w sprawie: przyjęcia Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 06 czerwiec 2006 761
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2005 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 06 czerwiec 2006 863
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełm Śląski, w związku z przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2005 rok. 08 maj 2006 852
w sprawie: ustalenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Chełm Śląski. 08 maj 2006 900
w sprawie : dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w gminie Chełm Śląski do stanu faktycznego 08 maj 2006 841
w sprawie : podziału Gminy Chełm Śląski na obwody głosowania i ustalenia ich granic 08 maj 2006 919
w sprawie: zatwierdzenia zmiany statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 08 maj 2006 917
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/161/2005 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie dofinansowania inwestycji związanych z budową indywidualnej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. 08 maj 2006 717
w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2006 rok 08 maj 2006 888
w spawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Chełm Śląski. 06 marzec 2006 859
w spawie: korekty wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacji na terenie Gminy Chełm Śląski w zakresie 2006r. 06 marzec 2006 883
sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chełm Śląski 06 marzec 2006 952

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.