Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała nr XLIV/263/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Zakole, Kurpińskiego, Chełmskiej i Górnośląskiej 29 październik 2014 807
Uchwała nr XLIV/262/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030 29 październik 2014 880
Uchwała nr XLIV/261/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2014 rok 29 październik 2014 875
Uchwała nr XLIII/260/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2014 -2030 15 wrzesień 2014 887
Uchwała nr XLIII/259/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2014 rok 15 wrzesień 2014 879
Uchwała nr XLII/258/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/197/2014 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Chełm Śląski 19 sierpień 2014 863
Uchwała nr XLII/257/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Chełm Śląski a Miastem Tychy 19 sierpień 2014 835
Uchwała nr XLII/256/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Chełm Śląski 19 sierpień 2014 873
Uchwała nr XLII/255/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych... 19 sierpień 2014 843
Uchwała nr XLII/254/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelm Śląski na lata 2014-2030 19 sierpień 2014 888
Uchwała nr XLII/253/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2014 rok 01 wrzesień 2014 800
Uchwała nr XLI/252/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach 03 lipiec 2014 768
Uchwała nr XLI/251/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku 03 lipiec 2014 766
Uchwała nr XLI/250/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/213/2006 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim 03 lipiec 2014 642
Uchwała nr XLI/249/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Chełm Śląski 03 lipiec 2014 894
Uchwała nr XLI/248/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/234/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału MPG0iE0 MASTER Spółki z o.o. 03 lipiec 2014 955
Uchwała nr XLI/247/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030 03 lipiec 2014 875
Uchwała nr XLI/246/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski za 2014 rok 03 lipiec 2014 976
Uchwała Nr XXXVII/233/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski 03 kwiecień 2014 744
Uchwała Nr XXXVII/232/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia " Aktualizacji Programu ograniczania niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski" 03 kwiecień 2014 912
Uchwała Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 03 kwiecień 2014 761
Uchwała Nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci prodkuktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim progr 03 kwiecień 2014 698
Uchwała Nr XXXVII/229/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatniempomocy w zakresie dożywiania w formie śwadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dl 03 kwiecień 2014 824
Uchwała Nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie powołania przy Samodzielnym Publicznnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląski 03 kwiecień 2014 696
Uchwała Nr XXXVI/218/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Chełmskiej, Górnośląskiej i Zakole 28 styczeń 2014 701

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.