Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej część II - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy-1

Zał. 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. 3 do SIWZ - Umowa

Zał. 4 do SIWZ - wykaz robót

Zał. 5 do SIWZ - Wykaz osób

Zał. 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Projekt

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Sytuacja

Inwentaryzacja

Wytyczne

Stolarka

Zadaszenie

Parapety

Ościeże

Cokół

Układ siatek

Układ płyt

Kolorystyka elewacji

Obecne elewacje

Obecne elewacje

 

 


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.