Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr XLII/212/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Chełm Śląski na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Katarzyna Rembierz-Paruzel 304
Uchwała Nr XLII/211/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat Katarzyna Rembierz-Paruzel 330
Uchwała Nr XLII/210/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat Katarzyna Rembierz-Paruzel 324
Uchwała Nr XLII/209/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 290
Uchwała Nr XLII/208/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 302
Uchwała Nr XLI/207/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Chełm Śląski w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Katarzyna Rembierz-Paruzel 318
Uchwała Nr XLI/206/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2022 roku Katarzyna Rembierz-Paruzel 327
Uchwała Nr XLI/205/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 Katarzyna Rembierz-Paruzel 308
Uchwała Nr XLI/204/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim Katarzyna Rembierz-Paruzel 344
Uchwała Nr XLI/203/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 284

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.