Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr XLVII/232/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 238
Uchwała Nr XLVII/231/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 262
Uchwała Nr XLVI/230/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 243
Uchwała Nr XLVI/229/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 246
Uchwała Nr XLVI/228/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 września 2022 r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 578/127 km. 2 obrębu Chełm Śląski w Chełmie Śląskim Katarzyna Rembierz-Paruzel 259
Uchwała Nr XLV/227/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/260/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola oraz dla nauczycieli którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski Katarzyna Rembierz-Paruzel 281
Uchwała Nr XLV/226/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 244
Uchwała Nr XLIV/225/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat Katarzyna Rembierz-Paruzel 275
Uchwała Nr XLIV/224/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat Katarzyna Rembierz-Paruzel 265
Uchwała Nr XLIV/223/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chełm Śląski na rok szkolny 2022/2023 Katarzyna Rembierz-Paruzel 267

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.