Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2009 rok Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Chełmie Śląskim 27 maj 2010 822
w sprawie : dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski 27 maj 2010 889
w sprawie : ustalenia stawek opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Chełm Śląski 27 maj 2010 865
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Chełm Śląski 27 maj 2010 716
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Chełm Śląski 27 maj 2010 876
w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2010 rok 27 maj 2010 879
w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełm Śląski 22 kwiecień 2010 967
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w gminie Chełm Śląski do stanu faktycznego 22 kwiecień 2010 885
W sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w gminie Chełm Śląski do stanu faktycznego 22 kwiecień 2010 823
w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2010 rok 22 kwiecień 2010 937
w sprawie warunków udzielania bonifikat i ustalenia stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 07 kwiecień 2010 793
w sprawie : przyjęcia regulaminu modernizacji źródła ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski" 07 kwiecień 2010 811
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Chełm Śląski 07 kwiecień 2010 807
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski – etap I” 07 kwiecień 2010 725
w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2010 rok 07 kwiecień 2010 900
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko - Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 30 marzec 2010 839
w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Chełm Śląski” 03 marzec 2010 879
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2010 rok 18 luty 2010 840
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Chełm Śląski” 18 luty 2010 852
w sprawie : zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/195/2006 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 28.02.2006r 18 luty 2010 884
w sprawie : wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 18 luty 2010 811
w sprawie : Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą nr XVII/93/2004 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 31.03.2004r 18 luty 2010 836
w sprawie : przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski” 18 luty 2010 958
w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 18 luty 2010 913
w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2010 rok 18 luty 2010 943

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.