Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2010 rok 07 październik 2010 722
w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim na prace konserwatorkie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 09 wrzesień 2010 450
W sprawie udzielenia pomoy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi 09 wrzesień 2010 566
w sprawie zmian w budżece gminy Chełm Śląski na 2010r 09 wrzesień 2010 604
w sprawie dopłat dla odbiorców wody w gminie Chełm Śląski 28 lipiec 2010 647
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Chełm Śląski nr XLII/215/2010 z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Chełm Śląski 28 lipiec 2010 530
w sprawie ustalenia wysokosci cen i stawek opłat za dostarczona wodę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Chełm Śląski 28 lipiec 2010 563
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Chełm Śląski nr XLII/214/2010 z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Chełm Śląski 28 lipiec 2010 420
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla rodzin poszkodowanych przez powódź w okresie maja i czerwca 2010r. zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski 28 lipiec 2010 571
W sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2010 28 lipiec 2010 737
W sprawie zmiany uchwały nr XXVII/188/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2010. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 19 lipiec 2010 496
W sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Chełm Śląski 07 lipiec 2010 627
W sprawi przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Chełm Śląski 07 lipiec 2010 580
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 07 lipiec 2010 440
W sprawie określenia zakresu i formy sporządzania za okres pierwszego półrocza informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy Chełm Śląski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o prebiegu wykonywania planu fina 07 lipiec 2010 397
W sprawie opracowywania i uchwalania budżetu gminy wraz z określeniem rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszacych tym procedurom 07 lipiec 2010 584
W sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2010 rok. 07 lipiec 2010 591
w sprawie przekazania skargi Wojewody Śląskiego wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 06 lipiec 2010 565
W sprawie zmian w budżecie Gminy Chełm Śląski na 2010 rok 06 lipiec 2010 616
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chełm Śląski nr XXIX/197/2010 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Chełm Śląski 22 czerwiec 2010 445
w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2010 rok 22 czerwiec 2010 589
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Kolberga Wieniawskiego, ograniczonego od północy działkami 27 maj 2010 558
w sprawie : zatwierdzenia zmiany statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 27 maj 2010 579
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2009 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 27 maj 2010 593
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim 27 maj 2010 628

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.