Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr XXVI/139/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2021 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 632
Uchwała Nr XXVI/138/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 625
Uchwała Nr XXVI/137/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 769
Uchwała Nr XXVI/136/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 624
Uchwała Nr XXVI/135/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2020-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 676
Uchwała NR XXVI/134/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2020 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 658
Uchwała Nr XXV/133/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełm Ślaski Katarzyna Rembierz-Paruzel 673
Uchwała Nr XXV/132/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Chełm Śląski Katarzyna Rembierz-Paruzel 621
Uchwała Nr XXV/131/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi Katarzyna Rembierz-Paruzel 672
Uchwała Nr XXV/130/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Katarzyna Rembierz-Paruzel 707

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.