Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr XLVII/261/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie podziału Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na okręgi wyborcze i ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Katarzyna Rembierz-Paruzel 632
Uchwała Nr XLVII/260/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola oraz dla nauczycieli którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski Katarzyna Rembierz-Paruzel 632
Uchwała Nr XLVII/259/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Chełm Śląski Katarzyna Rembierz-Paruzel 678
Uchwała Nr XLVII/258/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chełm Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Katarzyna Rembierz-Paruzel 664
Uchwała Nr XLVII/257/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chełm Śląski Katarzyna Rembierz-Paruzel 640
Uchwała Nr XLVII/256/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 595
Uchwała Nr XLVII/255/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 697
Uchwała Nr XLVI/254/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim Katarzyna Rembierz-Paruzel 647
Uchwała Nr XLV/253/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Chełm Śląski Katarzyna Rembierz-Paruzel 615
Uchwała Nr XLV/252/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmainy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 707

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.