Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr XXIII/131/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścieciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Katarzyna Rembierz-Paruzel 850
Uchwała Nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 888
Uchwała Nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu Katarzyna Rembierz-Paruzel 988
Uchwała Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmainy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 916
Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 966
Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi Katarzyna Rembierz-Paruzel 2800
Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Chełm Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Chełm ŚLąski polegajacych na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków Katarzyna Rembierz-Paruzel 838
Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2017 Katarzyna Rembierz-Paruzel 867
Uchwała Nr XXII/123/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 920
Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela za pomocą środków komunikacji elektronicznej Katarzyna Rembierz-Paruzel 840

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.