Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełm Śląski" Monika Plewniok 1102
Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełm Śląśki na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2020" wraz z " Prognozą odddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełm Śląski na lata 2 014-2017 z perspektywą do 2020" Monika Plewniok 984
Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim Monika Plewniok 1018
Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim Monika Plewniok 1069
Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim Monika Plewniok 1081
Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2015 rok Monika Plewniok 1137
Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Monika Plewniok 1158
Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm śląski za 2015 rok Monika Plewniok 1059
Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełm Śląski " Monika Plewniok 1184
Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Gminy Chełm Śląski w spółce Euro-Centrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Monika Plewniok 1367

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.