Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
W sprawie zmiany uchwały nr II/3/2006 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 5 grudnia 2006r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 03 wrzesień 2008 702
W sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku 03 wrzesień 2008 721
W sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku 03 wrzesień 2008 564
w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu górniczego KWK "Ziemowit" i KWK "Piast" 02 lipiec 2008 594
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Chełm Śląski. 30 czerwiec 2008 631
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Chełm Śląski. 30 czerwiec 2008 680
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.,, Budowa kanalizacji sanitarnej etap B dla gminy Chełm Śląski” 30 czerwiec 2008 552
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia miast i gminy oraz przystąpienia Gminy Chełm Śląski do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. w drodze przyjęcia darowizny części akcji od miasta Katowice 30 czerwiec 2008 441
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Chełm Śląski. 30 czerwiec 2008 632
dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Chełm Śląski. 30 czerwiec 2008 646
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 03 czerwiec 2008 686
Uchwała w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dl Gminy Chełm Śląski. 03 czerwiec 2008 679
Uchwała w sprawie : ustalenia stawek opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Chełm Śląski. 03 czerwiec 2008 822
Uchwała w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku zaplecza boisk sportowych oraz budowa przyłącza wody, przyłącza gazu, przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w Chełmie Śląskim przy ul. Techników”. 03 czerwiec 2008 481
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2007 rok Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Chełmie Śląskim. 03 czerwiec 2008 622
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2007 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim. 03 czerwiec 2008 644
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2007 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim. 03 czerwiec 2008 587
W sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2008 rok. 29 maj 2008 602
W sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Chełm Śląski: Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim 29 maj 2008 470
w sprawie: określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Chełm Śląski jest organem prowadzącym 30 kwiecień 2008 485
Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełm Śląski, w związku z przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2007r. 30 kwiecień 2008 580
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania obowiązując 30 kwiecień 2008 428
w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2008rok 07 kwiecień 2008 602
w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2008rok 28 luty 2008 623
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Chełmie Śląskim na 2008 rok 05 luty 2008 661

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.