PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ NR PS I PP I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI W REJONIE ULIC CHEŁMSKIEJ I PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ NR PS I PP I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI W REJONIE ULIC CHEŁMSKIEJ I PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

W związku z błędami w systemie dnia 02.01.2013r zostały umieszczone brakujące pliki.

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU; ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 25.02.2014

28.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

24-03-2015 Wykonanie zamówienia dodatkowego do umowy nr GG.272.1.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Symbol
2.17.2013
Osoba odpowiedzialna
Danuta Grzywa, Leszek Maciejowski
Data utworzenia
2013-12-23
Udostępnił
Monika Plewniok
Data udostępnienia
2013-12-23 16:34:06
Data ost. zmiany
2014-02-25 15:36:07
Pliki

28.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

24-03-2015 Wykonanie zamówienia dodatkowego do umowy nr GG.272.1.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

01. Projekt zagospodarowania terenu 1.1000- Aktualizacja.pdf

5,14 MB
01. Projekt zagospodarowania terenu 1.1000- Aktualizacja.pdf 4,85 MB
01. Projekt zagospodarowania terenu 1.500- Aktualizacja.pdf 28,20 MB
02. Schemat zasilania pompowni - Aktualizacja.pdf 149,02 kB
02. Schemat zasilania pompowni- Aktualizacja.pdf 147,88 kB
02. Schemat zasilania pompowni-Aktualizacja.pdf 148,51 kB
03. Schemat szafy rozdzielczej SR- Aktualizacja.pdf 196,72 kB
03. Schemat szafy rozdzielczej SR- Aktualizacja.pdf 242,56 kB
03. Schemat szafy rozdzielczej SR- Akualizacja.pdf 189,00 kB
04. Instalacje elektryczne pompowni.- Aktualizacja.pdf 324,31 kB
04. Przekrój rowu kablowego i wzór oznacznika kablowego- Aktualizacja.pdf 140,30 kB
04. Przekrój rowu kablowego i wzór oznacznika kablowego- Aktualizacja.pdf 140,25 kB
05. Przekrój rowu kablowego i wzór oznacznika kablowego- Aktualizacja.pdf 140,33 kB
1 Pytania i odpowiedzi 3.pdf 746,94 kB
B- 10 zbrojenie wieńca- Aktualizacja.pdf 229,29 kB
B- 10 zbrojenie wieńca.pdf 225,54 kB
B- 12.1 fundamenty pod zbiornik ciśnieniowy .pdf 253,91 kB
B- 12.1 fundamenty pod zbiornik ciśnieniowy- Aktualizacja .pdf 259,73 kB
B- 12.2 fundamenty pod zbiornik ciśnieniowy .pdf 231,82 kB
B- 12.2 fundamenty pod zbiornik ciśnieniowy- Aktualizacja .pdf 236,48 kB
B- 5 rzut połaci dachowych- Aktualizacja.pdf 205,36 kB
B- 5 rzut połaci dachowych.pdf 195,14 kB
B- 7 elewacje- Aktualizacja.pdf 524,89 kB
B- 7 elewacje.pdf 488,75 kB
B- 8 zbrojenie fundamentów- Aktualizacja.pdf 288,91 kB
B- 8 zbrojenie fundamentów.pdf 282,79 kB
B- rzut konstrukcji dachu- Aktualizacja.pdf 219,37 kB
B-1 rzut ław fundamentowych- Aktualizacja.pdf 155,67 kB
B-1 rzut ław fundamentowych.pdf 153,83 kB
B-11 zbiornik biofiltr-Aktualizacja.pdf 238,13 kB
B-11 zbiornik biofiltr.pdf 232,74 kB
B-2 rzut ścian fundamentowych- Aktualizacja.pdf 252,38 kB
B-2 rzut ścian fundamentowych.pdf 247,50 kB
B-3 rzut ścian przyziemia- Aktualizacja.pdf 205,97 kB
B-3 rzut ścian przyziemia.pdf 202,82 kB
B-6 przekrój A-A -Aktualizacja.pdf 400,81 kB
B-6 przekrój A-A.pdf 389,39 kB
B-9 fundament pod pompy- Aktualizacja.pdf 185,41 kB
B-9 fundament pod pompy.pdf 182,54 kB
Chełm Śląski- Specyfikacja Techniczna- Aktualizacja.pdf 916,93 kB
Chełm Śląski- Specyfikacja Techniczna.pdf 895,41 kB
Chełm Śląski- opis techniczny- Aktualizacja.pdf 953,25 kB
Chełm Śląski- opis techniczny- Aktualizacja.pdf 1,24 MB
Chełm Śląski- opis techniczny.pdf 1,24 MB
Chełm Śląski- zjazd opis.pdf 955,05 kB
D-1 rzut zjazdu nr 1- Aktualizacja.pdf 375,60 kB
D-1 rzut zjazdu nr 1.pdf 367,52 kB
D-2 rzut zjazdu nr 2- Aktualizacja.pdf 399,98 kB
D-2 rzut zjazdu nr 2.pdf 387,13 kB
D-3 przekroje zjazdu nr 1 i nr 2- Aktualizacja.pdf 620,84 kB
D-3 przekroje zjazdu nr 1 i nr 2.pdf 592,12 kB
DOKUMENTACJA TECHNICZNA - Aktualizacja.pdf 167,59 kB
DOKUMENTACJA TECHNICZNA - Aktualizacja.pdf 167,59 kB
DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEPOMPOWNI PRÓŻNIOWO TŁOCZNEJ PPT.pdf 3,73 MB
Dok. Tech ul. Podłuże -Aktualizacja.pdf 22,43 MB
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf 1,02 MB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 25.02.2014.pdf 61,89 kB
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.pdf 87,78 kB
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.pdf 87,78 kB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf 123,58 kB
PP A. Strona_tytułowa Chełm Śląski PP- Aktualizacja.pdf 100,36 kB
PP B. Opis techniczny Chełm Śląski pompownia PP- Aktualizacja.pdf 162,99 kB
PP B. Tabela nr 1- Aktualizacja.pdf 15,15 kB
PP B. Tabela nr 2.- Aktualizacja.pdf 14,96 kB
PP Chełm Śląski Pompownia PP KI- Aktualizacja.pdf 57,32 kB
PP Chełm Śląski Pompownia PP PR- Aktualizacja.pdf 38,72 kB
PP S. Specyfikacja techniczna_PP- Aktualizacja.pdf 184,31 kB
PPT A. Strona_tytułowa Chełm Śląski PPT- Aktualizacja.pdf 100,36 kB
PPT B. Opis techniczny Chełm Śląski pompownia PPT- Aktualizacja.pdf 180,25 kB
PPT B. Tabela nr 1- Aktualizacja.pdf 15,74 kB
PPT B. Tabela nr 2- Aktualizacja.pdf 15,81 kB
PPT Chełm Śląski Pompownia PPT KI- Aktualizacja.pdf 87,38 kB
PPT Chełm Śląski Pompownia PPT PR- Aktualizacja.pdf 52,15 kB
PPT S. Specyfikacja techniczna_PPT- Aktualizacja.pdf 416,00 kB
PRZEDMIAR ROBÓT.PDF 565,78 kB
PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ.pdf 5,40 MB
PRZYŁĄCZE1.pdf 3,73 MB
PS A. Strona_tytułowa Chełm Śląski PS-Aktualizacja.pdf 100,52 kB
PS B. Opis techniczny Chełm Śląski pompownia PS- Aktualizacja.pdf 154,57 kB
PS B. Tabela nr 1-Aktualizacja.pdf 15,49 kB
PS B. Tabela nr 2-Aktualizacja.pdf 14,85 kB
PS Chełm Śląski Pompownia PS KI-Aktualizacja.pdf 57,27 kB
PS Chełm Śląski Pompownia PS PR- Aktualizacja.pdf 38,74 kB
PS S. Specyfikacja techniczna_PS-Aktualizacja.pdf 184,20 kB
Pytania i odpowiedzi 2.pdf.pdf 5,55 MB
Pytania i odpowiedzi 2.pdf.pdf 1,10 MB
Pytania i odpowiedzi.pdf 362,11 kB
RYS3.pdf 2,47 MB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf 238,45 kB
SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Aktualizacja.pdf 286,30 kB
TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI.pdf 4,83 MB
WP PP- Aktualizacja.pdf 1,56 MB
WP PPT- Aktualizacja.pdf 1,58 MB
WP PS- Aktualizacja.pdf 1,55 MB
Z-1 projekt zagospodarowania terenu.- Aktualizacja.pdf 548,19 kB
Z-1 projekt zagospodarowania terenu.pdf 533,71 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 1,28 MB
dokumentacja techniczna 2007.pdf 204,10 kB
rys. 3/2007.pdf 6,65 MB
rys.1.pdf 1,06 MB
rys.1/2007.pdf 929,63 kB
rys.10/2007.pdf 629,01 kB
rys.2.pdf 945,09 kB
rys.2/2007.pdf 6,68 MB
rys.4/2007.pdf 5,65 MB
rys.5.pdf 1,12 MB
rys.5/2007.pdf 5,25 MB
rys.6.pdf 1,03 MB
rys.6/2007.pdf 5,25 MB
rys.7/2007.pdf 7,16 MB
rys.8/2007.pdf 7,50 MB
rys.9/2007.pdf 9,33 MB
rys4.pdf 962,53 kB
sieć1.pdf 321,97 kB
sieć2.pdf 135,13 kB
sieć3.pdf 3,08 MB
sieć4.pdf 2,78 MB
sieć5.pdf 4,05 MB
sieć6.pdf 3,67 MB
sieć7.pdf 296,70 kB
sieć8.pdf 335,77 kB
sieć9.pdf 314,65 kB
strona tytułowa/2007.pdf 257,97 kB

Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin Tychy Imielin linią 554

Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin Tychy Imielin linią 554

 

Symbol
2.16.2013
Osoba odpowiedzialna
Henryk Misterek
Data utworzenia
2013-12-12
Udostępnił
Monika Plewniok
Data udostępnienia
2013-12-12 14:00:12
Data ost. zmiany
2013-12-27 13:12:10
Pliki

Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych p.n.: „Budowa prawego wału przeciw powodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie”.

 

Symbol
2.7.2013
Osoba odpowiedzialna
Gerard Urbańczyk
Data utworzenia
2013-10-29
Udostępnił
Monika Plewniok
Data udostępnienia
2013-10-29 11:07:54
Data ost. zmiany
2013-12-02 11:41:33
Pliki

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm Śląski - sieć wspólna

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm Śląski - sieć wspólna

 

Symbol
GG.I.7031/124/2013
Osoba odpowiedzialna
Henryk Misterek
Data utworzenia
2013-11-12
Udostępnił
Monika Plewniok
Data udostępnienia
2013-11-12 16:08:21
Data ost. zmiany
2013-11-12 16:08:21
Pliki

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

 

Symbol
2.12.2013
Osoba odpowiedzialna
Henryk Misterek
Data utworzenia
2013-10-25
Udostępnił
Monika Plewniok
Data udostępnienia
2013-10-25 13:43:37
Data ost. zmiany
2013-11-12 13:01:15
Pliki

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.