Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN dla zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej w Chełmie Śląskim na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Chełmie Śląskim przy ul. Chełmskiej na działce nr 463” Katarzyna Rembierz-Paruzel 72
Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 10.05.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego w Chełmie Śląskim przy ul. Czerniny na działkach nr 1073/14, 1074/14, 1075/14 i 1072/14" Katarzyna Rembierz-Paruzel 263
Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 28.04.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia ɸ110 PE w Chełmie Śląskim przy ul. Kolberga na działkach nr 1063/30 i 198" Katarzyna Rembierz-Paruzel 247
8 - Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV oraz zestawu złączowo-pomiarowego nN w celu zasilenia w energię elektryczną zespołu budynków jednorodzinnych w Chełmie Śląskim przy ul. Czerniny na działkach nr 1059/123, 1061/129, 217 – w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego” Jednostka ewidencyjna: Chełm Śląski, Obręb: Chełm Śląski karta mapy: 9" Katarzyna Rembierz-Paruzel 353
7 - Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z 6 budynków mieszkalnych w Chełmie Śląskim przy ul. Wiosennej na działkach nr 2727/8 i 1476/207 – w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jednostka ewidencyjna: Chełm Śląski, Obręb: Chełm Śląski karta mapy: 8" Katarzyna Rembierz-Paruzel 295
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przy ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim na pomieszczenia żłobka, pomieszczenia szkoły podstawowej, pomieszczenia dziennego pobytu seniorów oraz budowy miejsc postojowych, dojść i dojazdów w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 18 na działkach nr 1059/32 i 1149/32” Jednostka ewidencyjna: Chełm Śląski, Obręb: Chełm Śląski karta mapy: 1" Katarzyna Rembierz-Paruzel 347
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem w Chełmie Śląskim przy ul. Czerniny na działce nr 1072/14. Jednostka ewidencyjna: Chełm Śląski, Obręb: Chełm Śląski karta mapy: 9" Katarzyna Rembierz-Paruzel 473
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Chełmie Śląskim przy ul. Czerniny na działkach nr 1072/14, 1073/14, 1074/14, 1075/14 i 1076/14 Katarzyna Rembierz-Paruzel 369
Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN oraz zestawów złączowo-pomiarowych nN w celu zasilania w energię elektryczną budynków wolnostojących w Chełmie Śląskim przy ul. Wiosennej na działkach nr 1476/207 karta mapy 2 i nr 2727/8 karta mapy 8 Katarzyna Rembierz-Paruzel 385
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: " Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu do posesji zlokalizowanych w Chełmie Śląskim przy ul. Wiosennej - inwestycja na działce nr 2322/9;2323/9 i 1476/207 ( w części nie objętej zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" Monika Plewniok 443

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.