Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr LVII/286/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 28 kwiecień 2023 67
Uchwała Nr LVI/283/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2023 roku 04 kwiecień 2023 64
Uchwała Nr LVI/282/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Chełm Śląski 04 kwiecień 2023 53
Uchwała Nr LVI/279/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 04 kwiecień 2023 59
Uchwała Nr LV/278/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chełm Śląski Nr LIV/265/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 13 luty 2023 88
Uchwała Nr LV/277/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 13 luty 2023 84
Uchwała Nr LIV/275/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Chełm Śląski 01 luty 2023 113
Uchwała Nr LIV/274/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski 01 luty 2023 90
Uchwała Nr LIV/273/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01 luty 2023 108
Uchwała Nr LIV/271/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018r., poz.1007) 01 luty 2023 93
Uchwała Nr LIV/270/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 01 luty 2023 95
Uchwała Nr LIV/269/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe 01 luty 2023 102
Uchwała Nr LIV/265/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 01 luty 2023 102
Uchwała Nr LIII/263/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 16 styczeń 2023 116
Uchwała Nr LI/258/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski 03 styczeń 2023 123
Uchwała Nr LI/257/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 03 styczeń 2023 108
Uchwała Nr LI/255/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/242/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1.12.2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 03 styczeń 2023 114
Uchwała Nr LI/253/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 03 styczeń 2023 121
Uchwała Nr LI/252/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok 03 styczeń 2023 126
Uchwała Nr L/250/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe 08 grudzień 2022 143
Uchwała Nr L/248/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/108/2020 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 08 grudzień 2022 154
Uchwała Nr L/247/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Chełm Śląski na lata 2022-2026 08 grudzień 2022 142
Uchwała Nr L/244/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 08 grudzień 2022 138
Uchwała Nr L/243/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 08 grudzień 2022 171
Uchwała Nr L/242/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok 08 grudzień 2022 182

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.