Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr LXVII/344/2024 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 01 luty 2024 16
Uchwała Nr LXVII/341/2024 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2024 rok 01 luty 2024 18
Uchwała Nr LXVI/337/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881) 27 grudzień 2023 29
Uchwała Nr LXVI/336/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 27 grudzień 2023 35
Uchwała Nr LXVI/334/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 27 grudzień 2023 31
Uchwała Nr LXVI/333/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Kolberga i Techników oraz terenami kolejowymi 27 grudzień 2023 38
Uchwała Nr LXVI/332/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełm Śląski na 2024 rok 27 grudzień 2023 64
Uchwała Nr LXV/329/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok 06 grudzień 2023 74
Uchwała Nr LXV/328/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim 06 grudzień 2023 54
Uchwała Nr LXV/327/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/234/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chełm Śląski 06 grudzień 2023 38
Uchwała Nr LXV/326/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 06 grudzień 2023 61
Uchwała Nr LXV/325/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 06 grudzień 2023 91
Uchwała Nr LXV/323/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 06 grudzień 2023 60
Uchwała Nr LXIV/322/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 października 2023 r. w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Gminny Żłobek w Chełmie Śląskim 31 październik 2023 76
Uchwała Nr LXIV/321/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/158/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełm Śląski 31 październik 2023 63
Uchwała Nr LXIV/319/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 31 październik 2023 75
Uchwała Nr LXIII/317/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/234/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chełm Śląski 03 październik 2023 82
Uchwała Nr LXIII/315/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Chełm Śląski 03 październik 2023 67
Uchwała Nr LXII/311/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 18 wrzesień 2023 114
Uchwała Nr LXI/308/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 29 sierpień 2023 127
Uchwała Nr LX/305/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełm Śląski 02 sierpień 2023 124
Uchwała Nr LX/302/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 02 sierpień 2023 131
Uchwała Nr LIX/298/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 13 lipiec 2023 147
Uchwała Nr LVIII/291/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 06 czerwiec 2023 173
Uchwała Nr LVII/286/2023 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok 28 kwiecień 2023 233

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.