Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XXXIII/169/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chełm Śląski na rok szkolny 2021/2022 02 wrzesień 2021 452
Uchwała Nr XXXIII/167/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 02 wrzesień 2021 434
Uchwała Nr XXXII/165/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 07 lipiec 2021 464
Uchwała Nr XXX/158/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełm Śląski 02 czerwiec 2021 497
Uchwała Nr XXX/157/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 02 czerwiec 2021 465
Uchwała Nr XXX/156/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 02 czerwiec 2021 469
Uchwała Nr XXX/154/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 02 czerwiec 2021 475
Uchwała Nr XXIX/153/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2021 roku 01 kwiecień 2021 484
Uchwała Nr XXIX/151/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 r. 01 kwiecień 2021 514
Uchwała Nr XXVIII/150/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 08 marzec 2021 539
Uchwała Nr XXVIII/149/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Chełm Śląski 08 marzec 2021 501
Uchwała Nr XXVIII/148/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 08 marzec 2021 503
Uchwała Nr XXVIII/147/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19 08 marzec 2021 548
Uchwała Nr XXVII/146/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok 19 styczeń 2021 599
Uchwała Nr XXVII/143/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Chełm Śląski oraz określenia warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 19 styczeń 2021 534
Uchwała Nr XXVII/142/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/132/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm Śląski 19 styczeń 2021 512
Uchwała Nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski 19 styczeń 2021 595
Uchwała Nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19 styczeń 2021 519
Uchwała Nr XXVI/137/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok 29 grudzień 2020 626
Uchwała NR XXVI/134/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2020 rok 29 grudzień 2020 587
Uchwała Nr XXV/133/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełm Ślaski 08 grudzień 2020 639
Uchwała Nr XXV/132/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Chełm Śląski 08 grudzień 2020 575
Uchwała Nr XXV/131/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi 08 grudzień 2020 580
Uchwała Nr XXV/130/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 08 grudzień 2020 627
Uchwała Nr XXV/129/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 08 grudzień 2020 590

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.