Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim wraz z późniejszą zmianą 07 sierpień 2017 597
Uchwała Nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok 07 sierpień 2017 680
Uchwała Nr XXXII/181/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok 03 lipiec 2017 687
Uchwała Nr XXXI/174/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 9 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok 16 maj 2017 787
Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok 26 kwiecień 2017 774
Uchwała Nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku 05 kwiecień 2017 673
Uchwała Nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok 05 kwiecień 2017 678
Uchwała Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 28 luty 2017 652
Uchwała Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 28 luty 2017 561
Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski z późn zm. 01 luty 2017 692
Uchwała Nr XXV/157/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01 luty 2017 780
Uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01 luty 2017 637
Uchwała Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski 01 luty 2017 633
Uchwała Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski 29 grudzień 2016 601
Uchwała Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasenta 29 grudzień 2016 573
Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok 29 grudzień 2016 728
Uchwała Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok 29 grudzień 2016 728
Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 06 grudzień 2016 718
Uchwała Nr XXIII/134/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 06 grudzień 2016 904
Uchwała Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścieciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 06 grudzień 2016 721
Uchwała Nr XXIII/131/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścieciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 06 grudzień 2016 656
Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok 06 grudzień 2016 767
Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi 03 listopad 2016 610
Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Chełm Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Chełm ŚLąski polegajacych na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 03 listopad 2016 677
Uchwała Nr XXII/123/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok 03 listopad 2016 845

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.