Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim (budowa windy, klatki schodowej, toalet dla niepełnosprawnych, pochylni wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych) – ETAP I

Ogłoszenie o zmianie umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Zał. 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. 3 do SIWZ - Wzór umowy

Zał. 4 do SIWZ - Wykaz Robót

Zał. 5 do SIWZ - Wykaz Osób

Zał. 6 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. 7 - 01 Przedmiar Arch i Konstrukcja Etap I PFRON.pdf

Zał. 7 - 02 Przedmiar Arch i Konstrukcja Etap I.pdf

Zał. 7 - 03 Przedmiar Inst Elektryczne Etap I PFRON.pdf

Zał. 7 - 04 Przedmiar Inst Elektryczne Etap I.pdf

Zał. 7 - 05 Przedmiar Inst Sanitarne Etap I PFRON.pdf

Zał. 7 - 06 Przedmiar Inst Sanitarne Etap I.pdf

Zał. 7 - 07 Przedmiar Inst Sanitarne Drenaż Etap I.pdf

Zał. 8 - 08 PB Architektura.pdf

Zał. 8 - 09 PB Konstrukcja.pdf

Zał. 8 - 10 PB Instalacje Elektryczne.pdf

Zał. 8 - 11 PB Instalacje Sanitarne.pdf

Zał. 8 - 12 PW Architektura.pdf

Zał. 8 - 13 PW Konstrukcje.pdf

Zał. 8 - 14 PW InstalacjeElektryczne.pdf

Zał. 8 - 15 PW Instalacje Sanitarne.pdf

Zał. 8 - 16 PW Przyłącza Sanitarne.pdf

Zał. 8 - 17 Rysunki zamienne instalacje sanitarne Etap I PFRON.pdf

Zał. 8 - 18 Rysunki zamienne Architektura.pdf

Zał. 9 - 19 STWiORB Architektura i Konstrukcja.pdf

Zał. 9 - 20 STWiORB Przyłącza Sanitarne.pdf

Zał. 9 - 21 STWiORP Instalacje Sanitarne.pdf

Zał. 9 - 22 STWiORB Instalacje Elektryczne.pdf

 


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.