Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XXXV/208/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski 19 grudzień 2013 1745
Uchwała Nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 19 grudzień 2013 1391
Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025 19 grudzień 2013 1595
Uchwała Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2014rok 19 grudzień 2013 1740
Uchwała Nr XXXV/212/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030 19 grudzień 2013 1576
Uchwała Nr XXXV/211/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach lic Zakole, Kurpińskiego,Chełmskiej i Górnośląskiej 19 grudzień 2013 1467
Uchwała Nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski 19 grudzień 2013 1601
Uchwała Nr XXXV/209/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie dopłat do odbiorców wody w Gminie Chełm Śląski 19 grudzień 2013 1651
Uchwała Nr XXXV/208/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski 19 grudzień 2013 1695
Uchwała Nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 19 grudzień 2013 1360
Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025 19 grudzień 2013 1608
Uchwała Nr XXXV/204/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2013 rok 19 grudzień 2013 1742
Uchwała Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie budżetu gminy na 2014 rok 19 grudzień 2013 2519
Uchwała Nr XXXV/206/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 19 grudzień 2013 1738
Uchwała Nr XXXIV/203/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/197/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013roku 09 grudzień 2013 1574
Uchwała Nr XXIII/202/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy 04 listopad 2013 1598
Uchwała Nr XXIII/200/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych 04 listopad 2013 1375
Uchwała Nr XXIII/198/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski 04 listopad 2013 1704
Uchwała Nr XXIII/197/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2013 rok 04 listopad 2013 1593
Uchwała Nr XXII/196/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2013r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku 04 listopad 2013 1478
Uchwała Nr XXII/195/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2013r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku 04 listopad 2013 1556
Uchwała Nr XXII/194/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chełm Śląski 04 listopad 2013 1582
Uchwała Nr XXII/193/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chełm Śląski 04 listopad 2013 1586
Uchwała Nr XXIII/199/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 04 listopad 2013 1582
Uchwała Nr XXIII/201/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy 04 listopad 2013 1638

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.