Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski 07 czerwiec 2013 805
Uchwała Nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski 07 czerwiec 2013 661
Uchwała Nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 07 czerwiec 2013 691
Uchwała Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim 07 czerwiec 2013 809
Uchwała Nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim 07 czerwiec 2013 886
Uchwała Nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2012 rok 07 czerwiec 2013 1494
Uchwała Nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013 -2025 07 czerwiec 2013 960
Uchwała Nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2013 rok 07 czerwiec 2013 775
Uchwała Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 07 czerwiec 2013 732
Uchwała Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Chełmskiej,Górnośląskiej i Zakole 29 kwiecień 2013 552
Uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025 29 kwiecień 2013 714
Uchwała Nr XXVI/156/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski naz 2013 rok 29 kwiecień 2013 737
Uchwała Nr XXV/155/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 27 marzec 2013 712
Uchwała Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 27 marzec 2013 767
Uchwała Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025 27 marzec 2013 723
Uchwała Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2013 rok 27 marzec 2013 728
Uchwała Nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2013 roku 05 luty 2013 694
Uchwała Nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 grudnia 2010 roku 05 luty 2013 716
Uchwała Nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski 05 luty 2013 742
Uchwała Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom 05 luty 2013 626
Uchwała Nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko -Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 05 luty 2013 563

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.