Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2011 rok. 22 grudzień 2010 1733
W sprawie określenia warunków i trybu przyznania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki spotowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 22 grudzień 2010 1587
w sprawie wyboru Przewodniczącego 14 grudzień 2010 1856
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy 14 grudzień 2010 1777
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 14 grudzień 2010 1871
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 14 grudzień 2010 1780
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 14 grudzień 2010 1633
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy 14 grudzień 2010 1703
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 14 grudzień 2010 1714
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chełm Śląski 14 grudzień 2010 1879
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Chełm Śląski 14 grudzień 2010 1920
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu. 14 grudzień 2010 1745
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chełm Śląski 02 grudzień 2010 1863
w sprawie wyboru przewodniczacego Rady Gminy Chełm Śląski 02 grudzień 2010 1703
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełm Śląski 29 listopad 2010 1711
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok 29 listopad 2010 1633
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2011 rok. 29 listopad 2010 1791
W sprawie zmian w budżecie Gminy Chełm Śląski 29 listopad 2010 1753
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10 listopad 2010 1660
w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 04 listopad 2010 1429
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z budżetu gminy Chełm Śląski 04 listopad 2010 1714
w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 04 listopad 2010 1375
w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski 04 listopad 2010 1689
w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejsestru zabytków 07 październik 2010 1468
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Chełm Śląski XLIV/225/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej 07 październik 2010 1421

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.