Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr XXXI/164/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 393
Uchwała Nr XXXI/163/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Katarzyna Rembierz-Paruzel 403
Uchwała Nr XXXI/162/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2020 rok Katarzyna Rembierz-Paruzel 455
Uchwała Nr XXXI/161/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania Katarzyna Rembierz-Paruzel 440
Uchwała Nr XXX/160/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim Katarzyna Rembierz-Paruzel 459
Uchwała Nr XXX/159/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim Katarzyna Rembierz-Paruzel 456
Uchwała Nr XXX/158/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełm Śląski Katarzyna Rembierz-Paruzel 465
Uchwała Nr XXX/157/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku Katarzyna Rembierz-Paruzel 404
Uchwała Nr XXX/156/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi Katarzyna Rembierz-Paruzel 455
Uchwała Nr XXX/155/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027 Katarzyna Rembierz-Paruzel 429

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.