Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 01 lipiec 2005 1054
w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Policealna w Chełmie Śląskim 01 lipiec 2005 1062
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/151/2005 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysł 01 czerwiec 2005 731
w sprawie: dofinansowania inwestycji związanych z budową indywidualnej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 01 czerwiec 2005 988
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2004 rok Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Chełmie Śląskim 01 czerwiec 2005 948
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2004 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim 01 czerwiec 2005 1092
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2004 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 01 czerwiec 2005 1034
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/115/2004 Rady Gminy w Chełmie Śląskim dotyczącej przyjęcia zadania powiatowego 01 czerwiec 2005 961
w sprawie: utworzenia spółki pod nazwą „Gminna Spółka Komunalna z ograniczoną odpowiedzialnością w Chełmie Śląskim” 01 czerwiec 2005 1079
w sprawie: określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym, przyznawania środków finansowych i dotacji oraz sporządzania sprawozdawczości jednostek organizacyjnych gminy nie będących jednostką – zakładem budżetowym 29 kwiecień 2005 767
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski 29 kwiecień 2005 962
w sprawie: określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Chełm Śląski 29 kwiecień 2005 935
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania o 29 kwiecień 2005 771
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełm Śląski w związku z przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok. 29 kwiecień 2005 925
w sprawie: skargi Pana Franciszka Gacka zam. w Mysłowicach przy ul. Boliny 16a/152 na działalność Wójta Gminy Chełm Śląski skierowanej do Wojewody Śląskiego 29 kwiecień 2005 960
w sprawie zmiany nazwy Powiatowego Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim 29 kwiecień 2005 988
w sprawie: ustalenia planu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami wodociągowymi gazowymi, energetycznymi i kanalizacyjnymi oraz budowa kanalizacji sanitarnej etap A wraz z pompowniami sieciowymi dla Gminy Cheł 31 marzec 2005 737
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXV/143/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie likwidacji środków specjalnych oraz zmian w budżecie gminy na 2005 rok 31 marzec 2005 914
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów. 25 luty 2005 967
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/104/2004 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 28.05.2004r. w sprawie przyjęcia do wykonania „Wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004 – 2006”. 28 styczeń 2005 818
w sprawie likwidacji środków specjalnych oraz zmian w budżecie gminy na 2005 rok 28 styczeń 2005 1075
w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chełmie Śląskim na 2005 rok. 28 styczeń 2005 1016
w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Chełmie Śląskim na 2005 rok. 28 styczeń 2005 998
budżet Gminy na 2005 rok 07 styczeń 2005 1018

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.