Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
w sprawie : zatwierdzenia zmiany statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 23 lipiec 2004 1116
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola. 23 lipiec 2004 1002
w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/185/2001 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych inn 23 lipiec 2004 776
W sprawie: zatwierdzenia: „Strategii rozwoju gminy Chełm Śląski na lata 2004 – 2020” oraz Planu rozwoju lokalnego na lata 2004 – 2006 23 lipiec 2004 983
w sprawie: współfinansowania zadania inwestycyjnego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. 23 lipiec 2004 1007
UCHWAŁA NR XIX/99/2004 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie: przyjęcia zadania powiatowego 28 maj 2004 922
uchwała w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie anonimowej skargi do Wojewody Śląskiego 28 maj 2004 1080
Uchwała Nr XIX/102/204 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 28 maja 2004r w sprawie przystąpienia Gminy Chełm Śląski do ,, Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Gminie Chełm Śląski” 28 maj 2004 895
Uchwała NrXIX/101/2004 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 28 maja 2004r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok 28 maj 2004 762
Uchwała nr XIX/100/2004 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/52/2003 Rady Gminy z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym, przyznawania środków finansowych i dota 28 maj 2004 772
uchwała w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań za rok 2003 instytucji kultury i Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 30 kwiecień 2004 922
uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełm Śląski w związku z przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok. 30 kwiecień 2004 942
uchwała w sprawie: zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach 31 marzec 2004 1017
uchwała w sprawie uchwalenia "Zintegrowanego Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Chełm Śląski". 31 marzec 2004 900
uchwała w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty od zgłoszenia dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 05 marzec 2004 940
uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 05 marzec 2004 983
uchwała w sprawie określenia zasad i trybu zlecenia zadań i udzielania dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych. 05 marzec 2004 950
uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski. 05 marzec 2004 1014
uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 16 luty 2004 935
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chełmie Śląskim na 2004 rok 30 styczeń 2004 1082
uchwał w spawie budżetu gminy na 2004 rok. 30 styczeń 2004 963

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.