Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 rok w sprawie zmiany uchwały nr XXI/125/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2012 roku 19 grudzień 2012 1580
Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 rok w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2013 rok 19 grudzień 2012 1611
Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 rok w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 19 grudzień 2012 1521
Uchwała Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 rok w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoodarowania tych odpadów 19 grudzień 2012 1516
Uchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 rok w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 19 grudzień 2012 1503
Uchwała Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 rok w sprawie dopłat dla odbiorców wody w gminie Chełm Śląski 19 grudzień 2012 1727
Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 rok w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Chełm Śląski 19 grudzień 2012 1683
Uchwała Nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 rok w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Chełm Śląski na lata 2012-2016 19 grudzień 2012 1603
Uchwała Nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Chełm Śłąski z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śłąski na lata 2013-2025 19 grudzień 2012 1803
Uchwała Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok 19 grudzień 2012 2535
Uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 19 grudzień 2012 1494
Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 19 grudzień 2012 1467
Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 19 grudzień 2012 1547
Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19 grudzień 2012 1573
Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/122/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2012r 19 grudzień 2012 1698
Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2012 rok 19 grudzień 2012 1673
Uchwała nr XXII/129/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia na terenie gminy Chełm Śląski liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 19 grudzień 2012 1656
Uchwała nr XXII/128/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2013 rok 19 grudzień 2012 1671
Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Chełm Śląski na stałe obwody głosowania 19 grudzień 2012 1644
Uchwała Nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 rok w sprawie przyjęcia programu opieki nsad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2013 roku 19 grudzień 2012 1433
Uchwała Nr XXI/125/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2010r 03 grudzień 2012 1619
Uchwała Nr XXI/123/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok 03 grudzień 2012 1692
Uchwała Nr XXI/121/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/114/2012 Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2012 roku 03 grudzień 2012 1582
Uchwała Nr XXI/120/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2011 roku oraz zmian w budżecie Gminy Chełm Śląski na 2012 rok 03 grudzień 2012 1368
Uchwała Nr XXI/124/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 03 grudzień 2012 1393

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.