Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, przystanków, placów na terenie Gminy Chełm Śląski.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, przystanków, placów na terenie Gminy Chełm Śląski.

Ogłoszenie o podpisaniu umowy

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15.10.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Budowa ulicy Dębowej w Chełmie Śląskim - ETAP II na działkach 817/44, 599/44, 616/44, 463/181, 465/84, 467/84, 683/86, 691/86, 688/86, 477/89, 805/89, 796/97, 843/95, 832/95, 362/89, 363/89, 366/88, 367/87, na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych nie będących newralgicznymi oraz uzgodnienie i doprowadzenie do odbioru tych robót przez właściwe organy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja Zz otwarcia ofert

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

DEB2---STWiOR

DEB2---PB---00-Opis

DEB2---PB---01-Orientacja

DEB2---PB---02-Sytuacja

DEB2---PB---03-Profil

DEB2---PB---04-Typowe

DEB2---PB---05-System rozsaczajacy

DEB2---DOR---01-Opis

DEB2---DOR---02-Organizacja-ruchu

DEB2---PW--Drogi-00-Opis

DEB2---PW--Drogi-01-Orientacja

DEB2---PW--Drogi-02-Plan-sytuacyjny

DEB2---PW--Drogi-03-Profil

DEB2---PW--Drogi-04-Typowe

DEB2---PW--Drogi-05-System rozsaczajacy

DEB2---PW--Drogi-06-Poprzeczki-cz1.

DEB2---PW--Drogi-07-Poprzeczki-cz2

DEB2---PW--Drogi-08-Studnie-polaczeniowe

DEB2---PW--Drogi-09-Studzienki-sciekowe-uliczne

DEB2---PW--Enion-00-Opis

DEB2---PW--Enion-01-Orientacja

DEB2---PW--Enion-02-Plan sytuacyjny

DEB2---PW--Enion-03-Plan

DEB2---PW--Enion-04-Schemat

DEB2---PW--Enion-05-Schemat

DEB2---PW--GAZ-GSG-01-Orientacja

DEB2---PW--GAZ-GSG-02-Sytuacja

DEB2---PW--GAZ-GSG-03-Szczegol-rury-ochronnej

DEB2---PW--GAZ-GSG-04-Kolumna-wydmuchowa

DEB2---PW--GAZ-GSG-05-Punkt-pomiaru-potencjalu

DEB2---PW--GAZ-SYSTEM-01-Orientacja

DEB2---PW--GAZ-SYSTEM-02-Sytuacja

DEB2---PW--GAZ-SYSTEM-03-Szczegol-rury-ochronnej

DEB2---PW--GAZ-SYSTEM-04-Kolumna-wydmuchowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.