Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski

  • Drukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy z dnia 12.02.2021 r.

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy z dnia 11.02.2021 r.

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy z dnia 10.02.2021 r.

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy z dnia 02.02.2021 r.

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy z dnia 19.01.2021r.

Odpowiedzi na prośbę dotyczącą umieszczenia na stronie edytowalnego wzoru formularza zaoferowanego sprzętu

Załącznik do oferty - formularz oferowanego sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena

Załącznik nr 1 -Oferta

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 - Przedmiar

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik do projektu umowy - Harmonogram

Załącznik do projektu umowy - Karta gwarancyjna

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Fotometria

Załącznik nr 1 - Dokumentacja Techniczna

Zalącznik nr 2 - Mapa Dowieszenia

Zalącznik nr 2 - Mapa Statusem

Zalącznik nr 3 - Zestawienie Projektowe 776pkt

Zalacznik nr 3 - Zestawienie Projektowe Dowieszenia 429pkt

Informacja Tauron