URZĄD STANU CYWILNEGO

Nazwa
URZĄD STANU CYWILNEGO
Opis
REJESTRACJA AKTÓW STANU CYWILNEGO
Miejsce
Urząd Gminy ul. Konarskiego 2 41- 403 Chełm Śląski
pokój 105
Informacja
tel. 32 2257503 wew. 22
 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego mgr inż. Czesław Jochemczyk
 
W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać między innymi odpisy skrócone lub zupełne
aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
W USC dokonujemy, również zmiany stanu cywilnego poprzez zawarcie związku małżeńskiego,
przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku
małżeńskiego, możemy również złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka. Dokonujemy prostowania
błędnie sporządzonych aktów. W przypadku rejestracji stan cywilnego poza granicami kraju,
można umiejscowić dany akt w księgach tut. urzędu.
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego złożyć zapewnienie dotyczące zawarcia związku małżeńskiego oraz przedłożyć
następujące dokumenty:
- odpisy skrócone aktów urodzeń,
- do wglądu dowody osobiste,
- jeżeli małżeństwo nie jest zawierane po raz pierwszy, to należy przedstawić dowód ustania lub
unieważnienia poprzedniego małżeństwa przedstawiając odpis skrócony aktu zgonu
współmałżonka lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub
unieważnieniu.
Rejestracji zgonu należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia faktu. Podstawowym
dokumentem do sporządzenia aktu zgonu jest karta zgonu sporządzona przez lekarza
stwierdzającego zgon. Dowód osobisty osoby zmarłej należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Opłaty skarbowe w Urzędzie Stanu Cywilnego:
1. Sporządzenie aktu:
- urodzenia - wolne od opłaty skarbowej,
- małżeństwa - 84zł.,
- zgonu - wolne od opłaty skarbowej.
2. Odpisy aktów stanu cywilnego:
- odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33zł.,
- odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22zł.
3. Decyzje:
- skrócenie terminu dotyczącego zawarcia związku małżeńskiego - 39zł
-. sprostowanie aktu stanu cywilnego - 39zł
-. umiejscowienie w polskich księgach stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą -50zł
-.zmiana nazwiska lub imienia ( imion)- 37zł
4. Zaświadczenia:
- o zdolności prawnej dla obywatele polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
- 38zł.,
- o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku - 24zł.,
- od innych zaświadczeń – 26zł..

 

Osoba odpowiedzialna Michał Palka
Data utworzenia 25 sierpnia 2006
Udostępnił Michał Palka
Data udostępnienia 25 sierpnia 2006

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.