Odpisy aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa , zgonu)

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych

tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 22, pok. Nr 105

Odpis aktu stanu cywilnego

( aktu urodzenia, małżeństwa , zgonu)

Kierownik USC wydaje z rejestru stanu cywilnego:

  1. odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, odpisy wielojęzyczne

  2. zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby


Wniosek o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego należy złożyć do wybranego Kierownika USC. Należy podać daty zdarzeń, cel w jakim odpisy zostaną użyte oraz rodzaj odpisu: skrócony, zupełny czy na druku wielojęzycznym.

Odpis skrócony

zawiera aktualną treść aktu stanu cywilnego.

Możesz dostać skrócony odpis:

aktu urodzenia,

aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,

aktu małżeństwa,

aktu zgonu.

Odpis zupełny

zawiera więcej informacji niż odpis skrócony. Jest w nim dokładnie powtórzona treść aktu stanu cywilnego. Zawiera zarówno dane, które były aktualne w chwili sporządzenia aktu, jak i wszystkie późniejsze zmiany (na przykład informacje o zmianie nazwiska).

Możesz dostać odpis zupełny:

aktu urodzenia,

aktu małżeństwa,

aktu zgonu,

aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

Wielojęzyczny odpis skrócony

to dokument, który może ci być potrzebny na przykład za granicą. Nie potrzebujesz go tłumaczyć jeśli będziesz się nim posługiwać w państwach Unii Europejskiej.

Możesz dostać wielojęzyczny odpis skrócony:

aktu urodzenia,

aktu małżeństwa,

aktu zgonu.

Podmioty uprawnione do uzyskania

odpisów i zaświadczeń:

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

- Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.

Opłaty :

- opłata skarbowa za odpis skrócony - 22 zł
- opłata skarbowa za odpis skrócony - wielojęzyczny - 22 zł
- opłata skarbowa za odpis zupełny - 33 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)

Termin :

7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

10 dni roboczych dla odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych w godzinach pracy urzędu.

parter , pokój nr 105 Tel. (0 32) 225 75 03, 225 75 04 wew. 22

Osoby odpowiedzialne:

Zastępca Kierownika USC – mgr Daria Jagoda

Inspektor mgr Monika Plewniok

Tryb odwoławczy :

Do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem kierownikaSC w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Bezpieczeństwo danych osobowych :

Wójt Gminy Chełm Śląski jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania czynności w aktach stanu cywilnego i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu gminy Chełm Śląski Panem Michałem Pienta pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016.2064 j.t.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044j.t.).

 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego oraz informacja RODO.pdf

Pełnomocnictwo.pdf


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.