Skład Komisji Rady Gminy

 

Plan pracy Komisji:

- Komisja Rewizyjna

- Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej

- Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulury i Sportu

 

 

Komisje Rady Gminy -  Kadencja 2024-2029

Skład Komisji

 

Komisje Rady Gminy - Kadencja 2018 -2023

Skład Komisji

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Plan Pracy Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej na 2023 rok 

Plan pracy Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Chełm Śląski na 2023 rok

 

 

Komisje Rady Gminy - Kadencja 2014 -2018

Skład Komisji

Plan Pracy Komisji:

- Komisja Rewizyjna

- Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej

- Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu

 

Komisje Rady Gminy - Kadencja 2010 -2014

Skład Komisji i Plan Pracy Komisji

 

Nazwa
KOMISJA DS. BUDŻETU I ROZWOJU GMINY
Skład
Noras Krzysztof-przewodniczący
Magiera- Molendowska Helena
Plewnia Kazimierz
Pyrczek Andrzej
Zadania

Rada Gminy Chełm Śląski powołuje Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy nadzorującą wykonywanie Budżetu Gminy oraz Planów Rozwoju Gminy ponadto opiniuje projekty uchwał oraz zajmuje stanowisko w sprawach bieżących.
Pliki
 
Osoba odpowiedzialna <BRAK>
Data utworzenia 29 grudnia 2010
Udostępnił Michał Palka
Data udostępnienia 29 grudnia 2010
 

    Data ost. zmiany: 10 lutego 2014

Nazwa
KOMISJA REWIZYJNA
Skład
Mańka Henryk- przewodniczący
Buchta Henryk
Szymański Tomasz
Ziajka Krzysztof
Pyrcik Alojzy
Zadania
Rada Gminy Chełm Śląski powołuje Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Komisja Rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu gminy oraz występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
1.Styczeń: Sprawdzenie realizacji uchwał R.G. oraz zarządzeń W.G. w miesiacach Listopad - Grudzień

2. Luty: Przeprowadzenie kontroli wykonanych remontów dróg gminnych w zakresie rzeczowym i finansowym w 2010r.

3. Marzec, Kwiecień: Zajecie stanowiska dot. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2010r.
- zapoznanie się z sprawozdawczością
- opracowanie wniosku do R.G. w sprawie absolutorium Wójta Gminy.

4. Maj: Sprawdzenie rozliczenia zadania p.n. przebudowa ul. Górnoślaśkiej wraz z budową chodnika i odwodnienia w 2010r.

5. Czerwiec: Sprawdzenie rozliczenia zadania p.n. akcja zima 201-2011

6. Lipiec: Sprawdzenie realizacji uchwał R.G. oraz zarządzeń W.G. w I półroczu 2011r.

7. Wrzesień: Rozliczenie wydatków na remonty i konserwacje w placówkach oświatowych.

8. Październik: Sprawdzenie realizacji wydatków imprez kulturalno- oświatowych w gminie.

9. Listopad: Sprawdzenie rozliczenia zadania p.n. remont boiska KS Stal.

10 Grudzień. Opracowanie sprawozdania z działalnośći K.R. w 2011 r oraz podanie planu pracy na 2011r.

 
Osoba odpowiedzialna <BRAK>
Data utworzenia 29 grudnia 2010
Udostępnił Michał Palka
Data udostępnienia 29 grudnia 2010
 

    Data ost. zmiany: 29 marca 2012

Nazwa
KOMISJA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Skład
Pyrcik Alojzy- przewodniczący
Jędryka Joanna
Mądry Andrzej
Noras Krzysztof
Plewnia Kazimierz
Pyrczek Andrzej
Szymański Tomasz
Ślesiona Jan
Ślósarczyk Paweł
Zadania
Zadania komisji Budżetu i Rozwoju Gminy na 2014 rok
Pliki
 
Osoba odpowiedzialna <BRAK>
Data utworzenia 29 grudnia 2010
Udostępnił Michał Palka
Data udostępnienia 29 grudnia 2010
 

    Data ost. zmiany: 10 lutego 2014

Podkategorie


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.