Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagłoby wraz z odwodnieniemj na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmską DW934 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Wołodyjowskiego w Chełmie Śląskim

Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagłoby wraz z odwodnieniemj na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmską DW934 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Wołodyjowskiego w Chełmie Śląskim

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmiane treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Specyfikacje techniczne

Przedmiar

Docelowa organizacja ruchu

Opinia geotechniczna

Załączniki formalno-prawne:

GSK uzgodnienie planu sytuacyjnego 13.09.2016

GSK uzgodnienie planu sytuacyjnego załącznik I 13.09.2016 297x1460

GSK uzgodnienie przebudowy hydrantów ppoż. 05.01.2017

GSK warunki przebudowy hydrantów 20.10.2016

GSK warunki przebudowy hydrantów załączniki 30.10.2016

KOMENDA POLICJI uzgodnienie docelowej organizacji ruchu 21.09.2016

ORANGE uzgodnienie projektu przebudowy drogi 20.07.2016

ORANGE uzgodnienie projektu przebudowy drogi załącznik I 20.07.2016 297x940

ORANGE uzgodnienie projektu przebudowy drogi załącznik II 20.07.2016 297x980

ORANGE uzgodnienie przebudowy teletechniki 28.12.2016

ORANGE warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej 14.11.2016

ORANGE warunki przebudowy sieci załącznik I 14.11.2016

PKP PLK zaopiniowanie projektu 12.09.2016

PSG uzgodnienie projektu zagospodarowania 16.11.2016

PSG uzgodnienie projektu zagospodarowania II pismo 16.11.2016

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH zaopiniowanie projektu 23.08.2016

STAROSTWO POWIATOWE uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu 23.03.2017

STAROSTWO POWIATOWE zaopiniowanie projektu 03.10.2016

TAURON uzgodnienie 17.11.2016

TAURON warunki techniczne usunięcia kolizji sieci 28.09.2016

UG uzgodnienie projektu KD 06.12.2016

UG zaopiniowanie projektu 25.08.2016

URZĄD GÓRNICZY zaopiniowanie projektu 06.09.2016

URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW zaopiniowanie projektu 23.08.2016

Tymczasowa organizacja:

O-00

O-01a

O-01b

O-01c

O-01d

O-01e

O-02a

O-02b

O-02c

O-02d

O-02e

O-03a

O-03b

O-03c

O-03d

O-03e

O-04a

O-04b

O-04c

O-04d

O-04e

Zagłoby - Organizacja tymczasowa opis techniczny

Projekt Wykonawczy:

Drogownictwo:

D-01

D-02

D-03a

D-03b

D-03c

D-03d

D-04

Opis techniczny drogownictwo

Kanalizacja Deszczowa:

KD-01

KD-02

KD-03

Opis kanalizacji deszczowej

Hydranty:

H-01a

H-01b

H-02

Opis techniczny Hydranty

Teletechnika:

Opis

T-01

T-02

Elektryka:

E-01

E-01a

E-02

E-03

Opis techniczny Elektryka

Projekt budowlany:

Drogownictwo

D-00

D-01

D-02

D-03a

D-03b

D-03c

D-03d

D-04

Opis techniczny

Kanalizacja Deszczowa:

KD-01

KD-02

KD-03

Opis kanalizacji deszczowej

Teletechnika:

Opis

T-01

T-02

Zagospodarowanie terenu:

Analiza przyjęcia mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających

OPIS ZAGOSPODAROWANIE

OPIS ZMIAN

Ul. Zagłoby_ANALIZA powiązania z drogami

Z-01

Elektryka:

E-01

E-01a

E-02

E-03

Fiszka

Opis techniczny

OŚWIADCZENIE elektryka

Przekładki

Spis zawartości


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.