Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim (budowa windy, klatki schodowej, toalet dla niepełnosprawnych, pochylni wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych) – ETAP I

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zał. 1 Formularz Ofertowy

Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. 3 Wzór Umowy

Zał. 4 Wykaz Robót

Zał. 5 Wykaz Osób

Zał. 6 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. 7 - 01 Przedmiar Arch i Konstrukcja

Zał. 7 - 02 Przedmiar Inst Elektryczne et.I PFRON

Zał. 7 - 03 Przedmiar Inst Elektryczne et.I pozostałe

Zał. 7 - 04 Przedmiar Inst Sanitarne I ETAP PFRON

Zał. 7 - 05 Przedmiar Inst Sanitarne ETAP I

Zał. 7 - 06 Przedmiar Inst Sanitarne drenaż ETAP I

Zał. 8 - 07 PB Architektura

Zał. 8 - 08 PB Konstrukcja

Zał. 8 - 09 PB Instalacje Elektryczne

Zał. 8 - 10 PB Instalacje Sanitarne

Zał. 8 - 11 PW Architektura

Zał. 8 - 12 PW Konstrukcje

Zał. 8 - 13 PW Instalacje Elektryczne

Zał. 8 - 14 PW Instalacje Sanitarne

Zał. 8 - 15 PW Przyłącza Sanitarne

Zał. 9 - 16 STWiORB Architektura i Konstrukcja

Zał. 9 - 17 STWiORB Instalacje Elektryczne

Zał. 9 - 18 STWiORP Instalacje Sanitarne

Zał. 9 - 19 STWiORB Przyłącza Sanitarne


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.