Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

  • Drukuj
Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych p.n.: Budowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 - 6+652 w m. Chełm Ślaski, gm. Chełm Slaski, pow. bierunsko-ledzinski, woj. slaskie

Aktualizacja: Informacja z otwarca ofert 05.05.2014
Aktualizacja: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.05.2014
Aktualizacja: Wybór oferty najkorzystniejszej 22.05.2014
Aktualizacja : OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 28.05.2014

 

Symbol
271.2.5.2014
Osoba odpowiedzialna
<BRAK>
Data utworzenia
2014-03-19
Udostępnił
Monika Plewniok
Data udostępnienia
2014-03-19 14:58:06
Data ost. zmiany
2014-05-28 13:58:15
Pliki